Energiraadgivning Hvidt Hus 2020

Energitilskud

Tilskud til energiforbedringer i din bolig.

Nyt tilskud til boligejere

Boligejere kan søge om tilskud fra den nyetablerede Bygningspulje til en række energiforbedringer.

Bygningspuljen er målrettet energiforbedringer i helårsboliger og kan søges af privatperson, andelsforening eller ejerforening i etageejendom.

Der gives et fast beløb i tilskud afhængig af størrelsen og typen af energiforbedringen. Tilskuddet vil dække op til 30 procent af investeringen.

Hvad gives der tilskud til?

Puljen giver tilskud til isolering af klimaskærm. 

  • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur.
  • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
  • Isolering af terrændæk.
  • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.
  • Udskiftning af facadevinduer.
  • Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 pct.
  • Udskiftning af ovenlysvinduer.
  • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

Desuden giver Bygningspuljen tilskud til konvertering fra olie-, gas eller pillefyr til luft-til-vand varmepumpe eller jordvarme, samt til optimering af boligens drift. For eksempel etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding.

Du kan læse mere om, hvad Bygningspuljen giver tilskud til på SparEnergi.dk. Her kan du også se en oversigt over, hvor meget man typisk vil kunne få i tilskud, samt beregne hvor meget du selv kan få i tilskud.

Hvordan søger man?

Som noget nyt skal man selv søge om tilskuddet via en ansøgningsportal hos Energistyrelsen.

Ansøg her

Vent til 2021 med at søge

Den 31. oktober oplyste SparEnergi.dk, at dette års tilskudspulje sandsynligvis allerede er opbrugt. De opfordrer derfor til, at man søger i 2021. Der åbnes for ansøgniner i første kvartal af 2021.

Læs mere

Hvad kræver det?

For at søge tilskud skal ens bolig være energimærket efter 1. oktober 2012. Kravet gælder dog ikke for konvertering til varmepumpe. Hvis ens bolig ikke er energimærket, kan man i nogle tilfælde også søge om tilskud til energimærkningen.

Det er derudover en betingelse, at arbejdet ikke må være påbegyndt før, der er givet tilsagn om tilskud.

Der ydes kun tilskud til projekter, hvis det beregnede støttebeløb til energiforbedrings projektet udgør mindst 5.000 kr. og projektet skal være gennemført indenfor 2 år, fra der gives tilsagn om tilskud.

Ansøgningerne til Bygningspuljen behandles efter et først-til-mølle-princippet af Energistyrelsen. Når pengene fra puljen er brugt, må man vente til den 1. januar det efterfølgende år, hvor en ny pulje åbner. Ansøgningen skal indsendes senest 2 år efter tilsagn om tilskud er meddelt og senest 30 dage efter projektets afslutning, medmindre der i tilsagnet er fastsat vilkår om andet

Energitilskud fra den tidligere energiordning

Energi Fyn giver ikke længere tilskud til energibesparende projekter. Baggrunden er, at den tidligere energispareordning stopper ved udgangen af 2020, og at Energi Fyn allerede nu har opnået sit besparelsesmål for 2020.

Har du fået tilsagn om energitilskud fra Energi Fyn, kan du stadig logge ind og gøre din sag færdig.

Du skal dog være opmærksom på, at din sag skal være færdiggjort inden for en tidshorisont på 4 måneder fra datoen, hvor du fik den forhåndsgodkendt. Dog skal sager, som er forhåndsgodkendt før den 4. marts 2020, færdiggøres inden for 6 måneder fra godkendelsesdatoen.

Log ind her

Better Home

Gratis energitjek med BetterHome

Få et gratis energitjek af din bolig med BetterHome, som er et samarbejde mellem Danfoss, Grundfos og ROCKWOOL. Til sammen har de 3 aktører næsten 300 års erfaring med at tilbyde husejerne konkrete løsninger, der bidrager til lavere energiforbrug og bedre indeklima.

Læs mere om BetterHome

Gratis energitjek med BetterHome

Få et gratis energitjek af din bolig med BetterHome, som er et samarbejde mellem Danfoss, Grundfos og ROCKWOOL. Til sammen har de 3 aktører næsten 300 års erfaring med at tilbyde husejerne konkrete løsninger, der bidrager til lavere energiforbrug og bedre indeklima.

Læs mere om BetterHome
BedreBolig

Vælg de rigtige energiløsninger med BedreBolig

Når du skal i gang med at renovere eller udføre energiforbedringer i dit hus, er en BedreBolig-gennemgang med til at sikre, at du vælger de energiløsninger, der passer bedst til dine ønsker og behov.

Læs mere om BedreBolig

Vælg de rigtige energiløsninger med BedreBolig

Når du skal i gang med at renovere eller udføre energiforbedringer i dit hus, er en BedreBolig-gennemgang med til at sikre, at du vælger de energiløsninger, der passer bedst til dine ønsker og behov.

Læs mere om BedreBolig
Kundecenteret har lukket. Vi åbner førstkommende hverdag kl. 8.
Teknisk support Fiber Bredbånd - 08.00 til 21.00

Få svar på dit spørgsmål