Om at købe el - privatkunder
Navigation Søgning

Om at købe el

Når du køber el kan du vælge at købe et elprodukt til enten variabel eller fast pris.

Elmarkedet er verdens mest foranderlige marked. Det vil sige, at markedet kan opleve voldsomme prisudsving fra time til time og dag til dag. Aftaletidspunktet er derfor meget afgørende for, hvilken pris på markedsel Energi Fyn kan tilbyde.

Skabelonafregnede kunder

Alle private kunder og mindre erhverv (årsforbrug under 100.000 kWh) i Energi Fyns forsyningsområde afregnes via fjernaflæsning og opgøres kvartalsvis.

Timeaflæste kunder

Kunder med et forbrug over 100.000 kWh pr. år har som udgangspunkt installeret en elmåler. Måleren fjernaflæses og afregnes månedsvis af det lokale elselskab.

Aftagenummer

Som et led i liberaliseringen af elmarkedet er hver elmåler blevet tildelt et unikt nummer – det såkaldte aftagenummer. Aftagenummeret, som blandt andet bruges i forbindelse med skift af elleverandør sikrer, at man ikke forveksler en måler i ét forsyningsområde med en måler i et andet.

Aftagenummeret er et 18-cifret tal, hvoraf de sidste 11 cifre i nummeret skal benyttes for at skifte elleverandør. Ud af disse 11 cifre er de første 3 tal netselskabets nummer, de næste 7 er et løbenummer, og det sidste tal er et kontrolnummer. Aftagenummeret står på regningen fra det lokale elselskab.

Skift af elleverandør

Du kan skifte elleverandør hver den 1. i måneden med et varsel på løbende måned plus 1 måned.

Hvis du ønsker at skifte elleverandør, for eksempel for at blive kunde hos Energi Fyn, skal du blot oplyse os dit aftagenummer. Du får automatisk besked, når leverandørskiftet er registreret.

Du kan læse yderligere informationer om at skifte elleverandør her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70131900 eller sende en mail til kundecenter@energifyn.dk.