<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Naturgas Familie Koekkenbord 2020

Hvor meget el bruger en person i gennemsnit?

Det typiske elforbrug i en husstand afhænger af mange ting - for eksempel boligtype, hvor mange der bor i husstanden og boligens opvarmningsform.

1.000 kWh om året pr. person

En person bruger i gennemsnit 1.600 kWh el om året.

Ved at blive mere bevidste om vores elvaner og i højere grad vælge energieffektive hvidevarer og elektriske apparater, når vi køber nyt, kan vi sænke vores gennemsnitlige forbrug til 1.000 kWh om året.

Også uden at give afkald på vores komfort.

Enlige vil have et højere forbrug

Bor du alene, kan der dog være nogle udfordringer forbundet med at spare på energiforbruget. Mængden af kWh, der forbruges til for eksempel hvidevarer, vil i mange tilfælde være den samme, uanset om der bor én eller flere i husstanden.

Derfor vil husstande med én person på adressen helt naturligt have et højere gennemsnitsforbrug end i et hjem, hvor boligens samlede elforbrug kan fordeles på flere.

Når du er enlig, kan et fremtidigt mål om et årligt gennemsnitsforbrug på 1.000 kWh derfor forekomme uopnåeligt. Her er et gennemsnitligt elforbrug på cirka 1.500 kWh om året mere realistisk.

Teenagere kan være en dyr fornøjelse

Det koster at have hjemmeboende teenagere - også når det kommer til strømforbruget.

Har du hjemmeboende teenagere, kan det derfor være en god idé at minde dem om at slukke for lyset og apparater, der bruger standby-strøm. Brug for eksempel el-spareskinner for at gøre det nemt at slukke alle apparater helt.

Du kan også bede dem slukke elektriske apparater, når de ikke benyttes aktivt og dermed undgå at tv, pc og tablet kører samtidig.

Elvarme giver større forbrug

Hvis du har elvarme, vil dit forbrug være højere. Du kan eventuelt trække udgifterne til elvarmen fra dit samlede elforbrug og på den måde regne ud, om dit forbrug til andet el i hjemmet er højere end 1.000 kWh.

Se hvor meget el, du bruger

I vores app og på Mit Energi Fyn kan du nemt få et overblik over dit elforbrug og følge det helt ned på timebasis. Du kan også se, hvordan dit forbrug er i forhold til det gennemsnitlige forbrug i sammenlignelige husstande. Derudover kan du sammenligne dit forbrug med samme periode sidste år og se, om du bruger flere eller færre kWh, end du plejer.

Følg dit elforbrug

Energisparetips

Bruger du mere el end gennemsnittet?

Vi har samlet en række energisparetips til dig, der gerne vil skære toppen af dit energiforbrug og gøre din hverdag mere energivenlig.

Energisparetips

Bruger du mere el end gennemsnittet?

Vi har samlet en række energisparetips til dig, der gerne vil skære toppen af dit energiforbrug og gøre din hverdag mere energivenlig.

Energisparetips
Følg dit elforbrug

Følg dit elforbrug

Det kan betale sig at holde øje med dit elforbrug i dagligdagen. Undersøgelser viser nemlig, at en øget opmærksomhed på husstandens forbrug typisk giver en besparelse på 7 - 10 procent om året.

Følg dit elforbrug og spar

Følg dit elforbrug

Det kan betale sig at holde øje med dit elforbrug i dagligdagen. Undersøgelser viser nemlig, at en øget opmærksomhed på husstandens forbrug typisk giver en besparelse på 7 - 10 procent om året.

Følg dit elforbrug og spar
Hvad er en kWh?

Hvad er en kWh?

KWh er en forkortelse for kilowatt-time og er mængden af strøm, der bliver brugt pr. time.

Læs mere om, hvad en kWh er

Hvad er en kWh?

KWh er en forkortelse for kilowatt-time og er mængden af strøm, der bliver brugt pr. time.

Læs mere om, hvad en kWh er

Elprisen lige nu

Her kan du se prisen på SpotEl det kommende døgn, samt hvor meget CO2 elproduktionen udleder de næste 8 timer, og hvor stor en andel af sol og vindenergi, der er i elproduktionen netop nu: 

Henter priser
En dag frem
Henter Co2 data
Henter klimavenlig elproduktion

Find svar på dit spørgsmål

  • Hvordan forstår jeg min elregning?
  • Hvad er prisen på el?
  • Hvordan kan jeg få en billigere elregning?
  • Hvordan er elprisen sammensat?
  • Hvad er nettariffer?