<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Elhandel Dame Ser Ud Over Havet 2020

Hvor kommer strømmen fra?

Strømmen på det danske elnet stammer fra flere forskellige energikilder. Her kan du se den procentvise fordeling af hver enkelt - med udgangspunkt i det samlede danske elforbrug i 2022.

Produktion af strøm

Strøm bliver produceret på mange forskellige måder.

Vindmøller og solceller dækker en stadig større del af vores elforbrug. 

Desuden bliver der produceret strøm på centrale kraftvarmeanlæg, som bruger kul, olie, halm og naturgas samt på decentrale kraftvarmeanlæg, som benytter gas og alternative energikilder som biomasse og affald.

Endelig er der en række private producenter og industrielle værker fra såvel ind- og udland, som sælger el. Eksempelvis importerer vi en del el fra Norge, Sverige og Tyskland, som er produceret ved hjælp af vandkraft.

Energinet udgiver 3 deklarationer hvert år, der beskriver brændselsfordelingen og de tilhørende miljøpåvirkninger ved forbruget af 1kWh el i Danmark for det pågældende år ud fra forskellige antagelser og formål. 

Dækningen af det samlede danske elforbrug (Nationaldeklaration) er i 2022:

Vind, vand og sol 63%
Biomasse og affald 18%
Fossile brændsler 13%
Naturgas 4%
Atomkraft 2%

Energinet udgiver deklarationen hvert år den 1. juni. Den redegør for det forgangne år.

Læs mere på Energinets hjemmeside

Eldeklarationer

Eldeklarationen er en finansiel deklaration baseret på køb og salg af certifikater.

Eldeklarationen anvendes i forbindelse med udregning af den finansielt leverede el i Danmark.

Den generelle eldeklaration viser brændselsfordelingen samt tilhørende miljøpåvirkninger ved almindelig salg af el i Danmark, korrigeret for elsalg til kunder som har købt individuelt deklareret el fx grøn strøm-certifikater. Den individuelle eldeklaration, der benyttes ved forbrug af certifikatudstedt el, opgøres af elhandlere.

EU stiller krav om, at alle elkunder kan få oplyst en eldeklaration fra deres forsyningsselskab eller elhandler. I Danmark varetages dette krav med Elmærkningsbekendtgørelsen. Energinets eldeklaration omfatter den el, der ikke er dækket ind af oprindelsesgarantier.

Ved opgørelsen af eldeklarationerne er fokus overvejende på køb og salg af oprindelsesgarantier og mindre på den nationale produktion. Eldeklarationerne har derfor ikke meget at gøre med det fysiske elsystem eller det fysiske flow af energi.

Den samlede brændselsfordeling for Danmark er baseret på den samlede balance i køb og salg af oprindelsesgarantier. Den er således ikke begrænset af de fysiske forhold i elnettet og kan ikke sammenlignes med fysiske opgørelser af Danmarks elforsyning, fx National deklaration eller miljødeklarationerne.

Du kan se deklarationerne herunder:

Generel el-deklaration 2022

Individuel el-deklaration 2022 - grøn strøm

Transport af strømmen

Strømmen transporteres fra producent til kunde gennem et overordnet elnet og videre gennem de lokale netselskabers distributionsnet. Netselskaberne har ansvaret for drift, vedligeholdelse og udbygning af elnettet i de enkelte forsyningsområder. Det er derfor netselskabet, der sørger for, at lampen lyser, når du trykker på kontakten.

Det er Energinet.dk, der har det overordnede ansvar for at sikre, at produktionen af el og forbrug stemmer overens.

Elforsyningen er tæt forbundet med vores nabolande – enten via luftledninger eller søkabler. Sjælland har forbindelse til Sverige og Tyskland. Jylland og Fyn har forbindelser til Sverige, Norge og Tyskland. Samtidig er der også kommet et kabel over Storebælt.

Danmark har 2 prisområder, når du handler markedsel på det frie elmarked – priser øst for Storebælt og priser vest for Storebælt.

Forskellen skyldes, at Østdanmark er forbundet med Sverige og Tyskland, mens Vestdanmark er forbundet med Norge, Sverige og Tyskland. Samtidig er der flere vindmøller i Vestdanmark i forhold til i Østdanmark.

Elhandel Privat Dame Med Mobil Ved Bord 2020

Bag om elprisen

Elprisen er sammensat af forskellige elementer. Det er dermed kun en mindre del af den samlede elpris, der udgør betalingen for den rene el. Resten er betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Bliv klogere på elprisen

Bag om elprisen

Elprisen er sammensat af forskellige elementer. Det er dermed kun en mindre del af den samlede elpris, der udgør betalingen for den rene el. Resten er betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Bliv klogere på elprisen