<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Elhandel Dame Ser Ud Over Havet 2020

Hvor kommer strømmen fra?

Strømmen på det danske elnet stammer fra flere forskellige energikilder. Her kan du se den procentvise fordeling af hver enkelt - med udgangspunkt i det samlede danske elforbrug i 2021.

Produktion af strøm

Strøm bliver produceret på mange forskellige måder. Det kan være på centrale kraftvarmeanlæg, som bruger kul, olie, halm og naturgas eller på decentrale kraftvarmeanlæg, som benytter gas og alternative energikilder som biomasse og affald. Strøm kan også produceres ved hjælp af vindmøller, som stadigt dækker en større del af vores elforbrug. Endelig er der en række private producenter og industrielle værker fra såvel ind- og udland, som sælger el. Eksempelvis importerer vi en del el fra Norge, Sverige og Tyskland, som er produceret ved hjælp af vandkraft.

Energinets miljødeklaration viser produktionsmixet af den strøm, der er leveret til det danske elforbrug. For 2021 var fordelingen som vist herunder:

Vind, vand og sol 12%
Biomasse og affald 7%
Fossile brændsler 38%
Naturgas 27%
Atomkraft 16%

Miljødeklarationen udgør den nationale målestok for, hvor langt vi er med den grønne omstilling.

Eldeklarationer

Der findes også andre opgørelser ud over miljødeklarationen. Disse er en del af et samlet EU-regnskab over strømproduktionen. Deklarationerne er regnskabstekniske opgørelser, der viser andelen af grønne certifikater og hvor den strøm, der ikke sælges som grønne certifikater, kommer fra. Deklarationerne siger dog ikke noget om herkomsten af den strøm, der fysisk kommer ud af din stikkontakt. Strømmen på det samlede danske elnet vil nemlig altid være en blanding af strøm fra flere forskellige energikilder. Det skyldes, at strøm rent fysisk har samme form, uanset hvordan den er produceret. Derfor kan den heller ikke separeres.

Du kan se deklarationerne herunder:

Generel el-deklaration 2022

Individuel el-deklaration 2022 - grøn strøm

Transport af strømmen

Strømmen transporteres fra producent til kunde gennem et overordnet elnet og videre gennem de lokale netselskabers distributionsnet. Netselskaberne har ansvaret for drift, vedligeholdelse og udbygning af elnettet i de enkelte forsyningsområder. Det er derfor netselskabet, der sørger for, at lampen lyser, når du trykker på kontakten.

Det er Energinet.dk, der har det overordnede ansvar for at sikre, at produktionen af el og forbrug stemmer overens.

Elforsyningen er tæt forbundet med vores nabolande – enten via luftledninger eller søkabler. Sjælland har forbindelse til Sverige og Tyskland. Jylland og Fyn har forbindelser til Sverige, Norge og Tyskland. Samtidig er der også kommet et kabel over Storebælt.

Danmark har 2 prisområder, når du handler markedsel på det frie elmarked – priser øst for Storebælt og priser vest for Storebælt. Årsagen til prisforskellen skyldes primært, at der er flere vindmøller i Vestdanmark, hvormed afstanden fra produktionsområdet til husstandene er kortere, end de er på Sjælland. Det nedsætter udgifterne til transport af el samt behovet for kabelforbindelser. Det er dog ikke meget elprisen varierer og i de fleste tilfælde er der kun tale om en prisforskel på 1-2 øre pr. kWh.

Elhandel Privat Dame Med Mobil Ved Bord 2020

Bag om elprisen

Elprisen er sammensat af forskellige elementer. Det er dermed kun en mindre del af den samlede elpris, der udgør betalingen for den rene el. Resten er betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Bliv klogere på elprisen

Bag om elprisen

Elprisen er sammensat af forskellige elementer. Det er dermed kun en mindre del af den samlede elpris, der udgør betalingen for den rene el. Resten er betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Bliv klogere på elprisen