Navigation Søgning

Energi Fyns Udviklingsfond

Energi Fyns Udviklingsfond støtter hvert år forsknings- og udviklingsprojekter inden for energiudvikling og elektrotekniske/tekniske fagområder med henblik på at fremme udviklingsmiljøet inden for området samt støtte projekter, der bidrager til den grønne omstilling. Du kan søge om midler til disse formål inden for et geografisk område, der omfatter Fyn og omliggende øer.

Ansøgerne kan være både enkeltpersoner, herunder studerende samt uddannelsesinstitutioner, foreninger og erhvervsvirksomheder. Projektet, der søges om midler til, skal være til gavn for Fyn, og det må gerne være et samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner eller i samarbejde med erhvervslivet.

Se mere i fondens vedtægter her. 

Bestyrelse

I bestyrelsen for Energi Fyns Udviklingsfond er:

  • Søren Thorsager, bestyrelsesformand Energi Fyn
  • Henrik Øregaard Dam, rektor for Syddansk Universitet
  • Torben Nørgaard Hansen, adm. direktør 
  • Bjarne Ivan Hansen, næstformand Energi Fyn

Søren Thorsager er bestyrelsesformand i Energi Fyns Almene Fond.

Som fondsadministrator sidder adm. direktør i Energi Fyn Bent Agerholm.