OUH Transformerstation 2500X700

Tilfredsstillende årsresultat i et udfordrende år

Vores repræsentantskab har i dag godkendt vores årsrapport for 2022. På trods af et år præget af høje og meget svingende energipriser er vi kommet godt igennem året og slutter 2022 af med et tilfredsstillende resultat.

2022 blev et år med stort fokus på høje og meget svingende energipriser. Det har haft stor betydning for Energi Fyns andelshavere og kunder, og det har haft betydning for Energi Fyn.

De svingende priser på el og gas har udfordret vores kunder, og de har udfordret os. Vi har en stærk og robust økonomi, og det er nødvendigt i et volatilt energimarked. De høje og svingende energipriser betyder, at vi har oplevet en kraftig omsætningsstigning, øget risiko og væsentlig større omkostninger til nettab. Vi har haft en yderst minimal indtjening på vores salg af el og gas. Til gengæld har vi haft en større indtægt end forventet på vores vindmøller og regulerkraftværker på grund af de høje energipriser.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn

Energi Fyn-koncernens samlede regnskabsresultat for 2022 er på 76 millioner kroner før skat og 17 millioner kroner efter skat. Resultatet er lavere end forventet, hvilket i høj grad skyldes, at værdipapirer trækker resultatet ned.

Et år, hvor der blev vendt op og ned på meget

Vi kan se tilbage på et år, hvor der på mange måder er blevet vendt op og ned på meget i energibranchen. I årevis har el og varme været et absolut lavinteresseområde. Det har ændret sig fuldstændig i 2022.

- Aldrig før har så mange interesseret sig for vores produkter og afregning, og aldrig før har så mange henvendt sig til os. Især igennem de sidste måneder af 2022 steg antallet af henvendelser massivt. Det medførte et stort pres på vores Kundecenter og lang ventetid. Og det var desværre meget vanskeligt for os at følge med, på trods af at vi ansatte flere medarbejdere og iværksatte en lang række tiltag. I dag er situationen i vores Kundecenter heldigvis bedre, og ventetiden er kortere, men der forsat plads til forbedring, fortæller Bent Agerholm.

Mange kunder skiftede i løbet af 2022 elprodukt. Energi Fyn oplevede en mindre tilgang af privatkunder, mens særligt antallet af erhvervskunder steg i årets løb.

Vi er meget glade for, at kunderne fortsat har tillid til os. Som forbrugerejet energiselskab er det essentielt for os at levere løsninger, der gør det enkelt og trygt at være andelshaver og kunde. Vi har stort fokus på at udvikle og tilbyde løsninger, der kan hjælpe vores andelshavere og kunder, og det vil også være essentielt for os i fremtiden.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn

Faldende forbrug

Både forbruget af el og gas faldt i 2022. Elforbruget i Energi Fyns forsyningsområde faldt med 7% hos de private kunder. Særligt i årets sidste måneder faldt forbruget markant.

- Forbrugerne har været gode til at spare på deres forbrug. I årets sidste måneder, hvor vi så ind i en vinter med risiko for forsyningsproblemer, faldt forbruget. Det er flot, at vi samfundsmæssigt har været i stand til at rykke sammen og skrue ned for vores forbrug, lyder det fra Bent Agerholm.

Øgede investeringer i el- og fibernettet

Der vil i de kommende år være behov for store og nødvendige investeringer i både elnettet og fibernettet. Dertil kommer et øget behov for IT-sikkerhed og digitalisering.

I 2022 har Energi Fyn samlet investeret 516 millioner kroner mod 389 millioner kroner i 2021. Energikoncernen har investeret 220 millioner kroner i elforsyningsnettet og 285 millioner kroner i udrulning af fibernettet.

Som andelsselskab har vi et helt særligt ansvar i forhold til at bidrage til udviklingen på Fyn. Den øgede elektrificering og situationen på energimarkedet stiller store krav til elnettet, og vores andelshavere efterspørger fibernet. Vi har derfor stort fokus på både at udbygge vores elnet og fibernet, så vi fortsat kan bidrage til den grønne og digitale udvikling.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn

Desuden stiller andelshavere og kunder i langt højere grad nye og flere krav til deres energiselskab.

- Vi forventer fortsat at opleve høje og fluktuerende energipriser og dermed en høj omsætning i 2023. Kundernes øgede fokus på forbrug og pris vil sandsynligvis betyde forbrugsændringer og mange produktskift, fortæller Bent Agerholm.

Valg til bestyrelsen

På repræsentantskabsmødet blev der valgt fire nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

De valgte er: Søren Thorsager, Ulrikka Brændgaard Nissen, Louise Andersen og Bjarne Toftlund samt som suppleant Line Faxøe Enghave Lauridsen.

Energi Fyn a.m.b.a.'s bestyrelse består desuden af: Christian Hein, Cæcilie Ning Hage og Marie-Louise Uglebjerg. Bestyrelsen konstituerer sig den 2. maj 2023.

Energi Fyn i tal

  • Energi Fyns historie går 130 år tilbage i tiden og har rødder i den danske andelstanke.
  • 215.000 andelshavere ejer hver især en del af Energi Fyn.
  • Energi Fyn beskæftiger 370 medarbejdere.
  • Energi Fyn ejer 26 vindmøller, der i 2022 producerede 174,6 GWh, hvilket svarer til cirka 43.350 husstandes årlige elforbrug.
  • 121.000 andelshavere har mulighed for at få lynhurtigt fibernet fra Energi Fyn.
  • Gennem Vores Elnet ejer og servicerer Energi Fyn 83 60/10 kV stationer og 4.334 10/0,4 kV transformerstationer.
  • Energi Fyns kunde- og afregningsselskab Administrationsservice Fyn håndterede i 2022 mere end 595.000 afregningsforhold inden for el, naturgas, bredbånd, fjernvarme, vand, afløb og renovation.
  • Energi Fyn drifter og vedligeholder mere end 88.000 gadelamper på Fyn.
  • I 2022 leverede Energi Fyn mere end 1.600 million kWh. el og mere end 285 million m3 naturgas til virksomheder og private husstande i hele Danmark.

Seneste nyt

App Elpris Maj 2023 850 X 600
Klumme

Hvornår er strømmen billigst?

Mange tænker måske, at strømmen er billigst om natten, hvor der er færrest, der bruger strøm, men sådan er det ikke altid i øjeblikket. Kigger man på elprisen gennem den seneste tid, vil man se, at prisen oftest er lavest om eftermiddagen mellem klokken 12 og 16.
Læs klummen
Om Energi Fyn Domicil Facade Bygning Vinduer 2020
Presse

Energi Fyns formandskab er genvalgt

Energi Fyns bestyrelse holdt konstituerende møde i går. Energi Fyns formandskab blev genvalgt med Søren Thorsager som bestyrelsesformand og Ulrikka Brændgaard Nissen som næstformand.
Læs presse­meddelelsen
Fondsmodtagere 2023 850X600
Presse

Energi Fyns fonde hjælper gode ideer godt på vej

Vores to fonde har netop uddelt fondsmidler til 27 fynske foreninger, virksomheder og forskere, der alle medvirker til at skabe glæde og udvikling på Fyn. Samlet uddeler fondene i år 2,5 millioner kroner.
Læs presse­meddelelsen
Kundecenter Roed Lampe 2020
Presse

Nu kan vi glæde os over lavere elpriser

Gennem de seneste måneder har prisen på el været langt mere stabil og betydelig lavere, end vi oplevede i efteråret. Det betyder, at elkunder hos Energi Fyn nu kan se frem til markante prisnedsættelser, hvis de har en elaftale med en fast kvartalspris.
Læs presse­meddelelsen
Pas på telefonsvindel
Nyhed

Pas på telefonsælgere

Hos Energi Fyn tager vi stor afstand fra de uhæderlige og vildledende salgsmetoder, som bliver vist i Operation X på TV2.
Læs nyheden
Ladestandere FAB Tjørnehaven 2500X700
Nyhed

Ny ladeløsning hos FAB

Energi Fyn og FAB har indgået et samarbejde, der giver alle FAB’s beboere mulighed for at få opsat ladestandere i deres afdeling, hvis et flertal af beboerne stemmer for opsættelsen.
Læs nyheden
OUH Transformerstation 2500X700
Presse

Tilfredsstillende årsresultat i et udfordrende år

Vores repræsentantskab har i dag godkendt vores årsrapport for 2022. På trods af et år præget af høje og meget svingende energipriser er vi kommet godt igennem året og slutter 2022 af med et tilfredsstillende resultat.
Læs presse­meddelelsen