<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Hvordan forstår jeg min gasregning?

Synes du, at det er vanskeligt at gennemskue, hvad de forskellige elementer på din gasregning dækker over? Her på siden kan du få en forklaring på de enkelte poster på din gasregning.

Kvartalsregning

Er du kvartalsafregnet, modtager du fire gange om året en opgørelse over dit faktiske gasforbrug i det forudgående kvartal samt en acontoregning for dit forventede gasforbrug i det kommende kvartal.

Læs mere

Du modtager din gasregning i slutningen af januar, april, juli og oktober med betalingsfrist den 6. i den efterfølgende måned.

Forstå din kvartalsregning

Side 1

På første side får du et hurtigt overblik over din regning.

Den grå boks i øverste højre hjørne

Her finder du blandt andet dit kundenummer, aftagenummer, pinkode, fakturadato og betalingsdato.  

Opgørelse

Under opgørelse kan du se en opgørelse over dit gasforbrug i forrige kvartal fratrukket det beløb, som du har betalt aconto for perioden.

Aconto

Under aconto kan du se, hvad du skal betale aconto for de kommende 3 måneder.

Under diverse kan du se, hvad du eventuelt skal betale i gebyr for din valgte betalingsmetode, serviceaftale eller eventuelle renter.

I alt opkræves/udbetales

Differencen mellem de to beløb fortæller dig, hvor meget du samlet skal betale.

Er beløbet negativt, har du betalt for meget aconto, og du vil derfor få udbetalt beløbet.

Information fra os

Nederst på side 1 kan du se eventuel vigtig information fra os.

Side 2

På side 2 kan du se den udspecificerede opgørelse over dit gasforbrug i den forudgående periode.

Du kan se, hvilket gasprodukt du har haft i perioden, dit forbrug i kubikmeter og prisen pr. kubikmeter.

Abonnement er det du betaler til os for håndtering af dit gasforbrug. Har du en serviceaftale på dit gasfyr, vil dit serviceabonnement fremgå her.

Desuden opkræver vi moms.

Opgørelsen fratrækkes herefter det, vi har opkrævet aconto for perioden, og du kan se, om du har betalt for meget eller for lidt for perioden.

Side 3

På side 3 kan du se, hvor meget du skal betale forud for den kommende periode. 

Da du bruger mere gas om vinteren, når det er koldt, og mindre om sommeren, når det er varmt, vil dine acontoregninger i den kolde del af året være større end i den varme del.

Din acontoregning for januar-marts vil dække 42% af dit forventede årsforbrug.

Din acontoregning for april-juni vil dække 18% af dit forventede årsforbrug.

Din acontoregning for juli-september vil dække 8% af dit forventede årsforbrug.

Din acontoregning for oktober-december vil dække 32% af dit forventede årsforbrug.

Vi modtager besked fra Evida om dit forventede årsforbrug. Hvis dit årsforbrug ændrer sig, skal du kontakte Evida. Se mere her.

Abonnement er det du betaler til os for håndtering af dit gasforbrug. Har du en serviceaftale på dit gasfyr, vil dit serviceabonnement fremgå her.

Desuden opkræver vi moms.

Side 4

Her kan du læse yderligere information fra os. Blandt andet information om, hvad du skal gøre, hvis du flytter samt vores kontaktoplysninger.

Månedsregning

Vælger du månedsafregning, modtager du hver måned en acontoregning for dit forventede gasforbrug i den kommende måned. 

Læs mere

Hvert kvartal vil du sammen med din acontoregning modtage en opgørelse over dit gasforbrug i det forudgående kvartal. 

Du modtager din regning i slutningen af måneden med betalingsfrist den 6. i den efterfølgende måned.

Forstå din månedsregning

Side 1

På første side får du et hurtigt overblik over din regning.

Den grå boks i øverste højre hjørne

Her finder du blandt andet dit kundenummer, aftagenummer, pinkode, fakturadato og betalingsdato.  

Opgørelse

Under opgørelse kan du se en opgørelse over dit gasforbrug i forrige kvartal fratrukket det beløb, som du har betalt aconto for perioden.

Bemærk da dit gasforbrug kun opgøres hvert kvartal, modtager du kun en opgørelse over dit gasforbrug med din gasregning i januar, april, juli og oktober.

Aconto

Under aconto kan du se, hvad du skal betale aconto for den kommende måned.

Under diverse kan du se, hvad du eventuelt skal betale i gebyr for din valgte betalingsmetode, serviceaftale eller eventuelle renter.

I alt opkræves/udbetales

Differencen mellem de to beløb fortæller dig, hvor meget du samlet skal betale.

Er beløbet negativt, har du betalt for meget aconto, og du vil derfor få udbetalt beløbet.

Information fra os

Nederst på side 1 kan du se eventuel vigtig information fra os.

Side 2

På side 2 kan du se den udspecificerede opgørelse over dit gasforbrug i den forudgående periode. Da dit gasforbrug opgøres hvert kvartal, modtager du kun en opgørelse over dit gasforbrug med din gasregning i januar, april, juli og oktober.  

Du kan se, hvilket gasprodukt du har haft i perioden, dit forbrug i kubikmeter og prisen pr. kubikmeter.

Abonnement er det du betaler til os for håndtering af dit gasforbrug. Har du en serviceaftale på dit gasfyr, vil dit serviceabonnement fremgå her.

Desuden opkræver vi moms.

Opgørelsen fratrækkes herefter det, vi har opkrævet aconto for perioden, og du kan se, om du har betalt for meget eller for lidt for perioden.

Side 3

På side 3 kan du se, hvor meget du skal betale forud for den kommende måned. 

Da du bruger mere gas om vinteren, når det er koldt, og mindre om sommeren, når det er varmt, vil dine acontoregninger i den kolde del af året være større end i den varme del.

Vi modtager besked fra Evida om dit forventede årsforbrug. Hvis dit årsforbrug ændrer sig, skal du kontakte Evida. Se mere her.

Abonnement er det du betaler til os for håndtering af dit gasforbrug. Har du en serviceaftale på dit gasfyr, vil dit serviceabonnement fremgå her.

Desuden opkræver vi moms.

Side 4

Her kan du læse yderligere information fra os. Blandt andet information om, hvad du skal gøre, hvis du flytter og vores kontaktoplysninger.

 

Kundecenter Far Og Piger I Koekken 2020

To gasregninger

Du modtager to gasregninger: 

 • En regning fra os på det som vedrører dit forbrug af naturgas og abonnement til os. Det vil sige det, som dækker indkøb og administration af naturgas.
 • En regning fra Evida på det, som dækker distribution af naturgas, distributionsabonnement samt skatter og afgifter til Staten.
Læs mere

To gasregninger

Du modtager to gasregninger: 

 • En regning fra os på det som vedrører dit forbrug af naturgas og abonnement til os. Det vil sige det, som dækker indkøb og administration af naturgas.
 • En regning fra Evida på det, som dækker distribution af naturgas, distributionsabonnement samt skatter og afgifter til Staten.
Læs mere
Fin dine gasregninger på Mit Energi Fyn

Find din regning

Du kan nemt finde dine gasregninger ved at logge ind her på siden eller i vores app.

Log på Mit Energi Fyn

Find din regning

Du kan nemt finde dine gasregninger ved at logge ind her på siden eller i vores app.

Log på Mit Energi Fyn

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvorfor får jeg to gasregninger?
 • Hvornår og hvordan modtager jeg min gasregning?
 • Hvornår skal jeg aflæse min gasmåler?
 • Hvorfor svinger beløbet på min gasregning?
 • Hvordan er gasprisen sammensat?
 • Hvad er graddage?
 • Hvor meget skal jeg betale for min naturgas pr. acontoregning?