<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Hvordan får Energi Fyn oplysninger om mit gasforbrug?

Vi modtager alle oplysninger om dit gasforbrug fra Evida, der står for distributionen af naturgas i Danmark.

Evida er det statslige gasdistributionsselskab, der transporterer gassen frem til dig.

Selve gassen køber du hos os eller en anden gasleverandør, som du selv vælger.

Er du privatkunde, skal du aflæse din gasmåler fire gange om året og sende din aflæsning til Evida. Evida giver dig besked, når du skal aflæse din gasmåler.

Når Evida har modtaget din aflæsning, giver de os besked om dit forbrug det forgangne kvartal. Herefter sender vi en opgørelse til dig sammen med din acontoopkrævning for det kommende kvartal.

Hvis du ikke aflæser dit gasforbrug, skønner Evida dit forbrug.

Sådan aflæser du din gasmåler

Dit forventede gasforbrug

Det er Evida, der beregner dit forventede årsforbrug. Det gør de på baggrund af blandt andet din husstands tidligere forbrug.

Hvis der sker markante ændringer i dit forbrug, er det vigtigt, at du giver Evida besked, da vi bruger dit forventede forbrug, når vi beregner din acontoregning.

Sådan beregnes dit gasforbrug

Sådan fordeles dit forventede forbrug over året

Da du bruger mere gas om vinteren, når det er koldt, og mindre om sommeren, når det er varmt, vil dine acontoregninger i den kolde del af året være større end i den varme del af året.

Din acontoregning for januar-marts vil dække 42% af dit forventede årsforbrug.

Din acontoregning for april-juni vil dække 18% af dit forventede årsforbrug.

Din acontoregning for juli-september vil dække 8% af dit forventede årsforbrug.

Din acontoregning for oktober-december vil dække 32% af dit forventede årsforbrug.

Læs mere på Evida.dk

Bliv klogere på din gasregning

Bliv klogere på din gasregning

Læs mere om, hvad de enkelte poster på din gasregning dækker over.

Få en beskrivelse af posterne på din gasregning

Bliv klogere på din gasregning

Læs mere om, hvad de enkelte poster på din gasregning dækker over.

Få en beskrivelse af posterne på din gasregning
Distribution af gas

Distribution af gas

Distributionsselskabet Evida driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i hele landet.

Evida transporterer gassen frem til dig og landets øvrige gasforbrugere.

Evida er en statsejet og offentligt reguleret virksomhed, der ejes af Finansministeriet.

Læs mere om Evida

Distribution af gas

Distributionsselskabet Evida driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i hele landet.

Evida transporterer gassen frem til dig og landets øvrige gasforbrugere.

Evida er en statsejet og offentligt reguleret virksomhed, der ejes af Finansministeriet.

Læs mere om Evida

Søg og få svar på dit spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

  • Hvad gør jeg, hvis mit gasforbrug ændrer sig markant?
  • Hvornår skal jeg aflæse min gasmåler?
  • Hvordan forstår jeg min gasregning?
  • Hvornår og hvordan modtager jeg min gasregning?
  • Hvorfor får jeg to gasregninger?