Hvornår bliver min frivillige gasaflæsning registreret?

Har du afleveret en frivillig aflæsning til Evida, laver vi en ekstraordinær opgørelse pr. 31. december 2022.

Du vil modtage opgørelsen i februar til betaling eller udbetaling den 10. marts 2023.
 
Hvis du er årsafregnet pr. 31. marts, vil opgørelsen pr. 31. december 2022 komme sammen med din acontoregning for 1. kvartal 2023.

Hvis du er årsafregnet pr. 30. april, vil du modtage opgørelsen pr. 31. december 2022 i februar. Din acontoregning for februar til april 2023, vil du som sædvanligt modtage i marts måned med betalingsfrist den 10. april 2023.