<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Er strømmen gået, er det en god idé at tjekke, om du er den eneste, der ikke har strøm.

Hvis dine naboer heller ikke har strøm, kan du ringe til os på telefon 63 17 19 00 og fejlmelde det.

Hvis du er den eneste, der ikke har strøm, kan det skyldes en fejl i et af dine elapparater. Der er forskellige ting, som du kan gøre for at finde fejlen.

Tjek dine elapparater

  • Tjek om din HFI-/HPFI-afbryder/hovedafbryder er slået fra. Hvis den er slået fra, prøv da at slukke alle gruppeafbryderne.
  • Slå nu HFI-/HPFI-afbryder/hovedafbryderen til igen og tænd gruppeafbryderne en ad gangen. Når afbryderen slår fra, ved du, at fejlen er i den gruppe, du lige har slået til.
  • Sluk nu alle elapparater i denne gruppeafbryder.
  • Slå HFI-/HPFI-afbryder/hovedafbryderen og gruppeafbryderen med det defekte elapparat til igen.
  • Nu kan du tænde de elapparater, som du har tilsluttet den gruppeafbryder et efter et, indtil afbryderen igen slår fra. Herefter ved du, hvilket elapparat der er i stykker og kan nu trække dette ud af stikket.
  • Slå hovedafbryderen og alle gruppeafbryderne til igen. Nu skulle strømmen gerne vende tilbage.

Hvad skal jeg gøre efter en strømafbrydelse?

Typisk skal du ikke gøre noget, da stort set alle apparater kører videre som vanligt, når strømmen kommer tilbage.

Det er dog en god idé at kontrollere, at alle apparater virker, som de skal. Specielt vigtigt er det at tilse, om fyr og cirkulationspumpe starter, som de skal, og at fryseren og køleskabet fungerer.

Strømafbrydelser

Tjek om der er en strømafbrydelse i dit område

Tjek om der er en strømafbrydelse i dit område