<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Kundecenter Finger Stikkontakt 2020

Forsyningssikkerhed og risiko for brownout

Her kan du læse mere om forsyningssituationen, og hvad du skal være opmærksom på, hvis situationen bliver kritisk, og landets netselskaber blive beordret til at afbryde strømmen. På nuværende tidspunkt forventer Energinet ikke, at der bliver mangel på strøm.

Elforsyningssikkerheden i Danmark er høj, men Energinet kan få behov for at beordre et eller flere netselskaber til at afbryde strømmen til en del forbrugere - også kaldet brownout, hvis forsyningssituationen i Danmark bliver kritisk.

Energinet forventer ikke, at der på nuværende tidspunkt bliver mangel på strøm.

Hvad sker der i forbindelse med brownout?

Energinet, der er systemansvarlig for den overordnede forsyningssituation i Danmark, udarbejder hver dag prognoser for det kommende døgns energibehov og vil derfor kunne forudse, hvis der ikke vil være tilstrækkelig strøm til at dække det aktuelle elforbrug i et område af landet.

Skulle det ske, vil Energinet via medierne opfordre borgere og virksomheder til at spare på strømmen og starte eventuelle nødstrømsanlæg i de kritiske timer.

Eventuelle afbrydelser vil ske for at stabilisere elsystemet og undgå en ukontrolleret og mere udbredt og langvarig strømafbrydelse.

Risikoen for brownout er på nuværende tidspunkt ikke relateret til elnettet i Danmark og forventes heller ikke at blive det. Risikoen skyldes manglende effekt i det samlede europæiske elsystem.

Hvordan vil brownout foregår?

Brownout er en manuel aflastning af elnettet, hvor der iværksættes rullende strømafbrydelser på grund af mangel på strøm.

Det er Energinet, der beordrer netselskaberne til at foretage en kontrolleret udkobling af elforbrug for at skabe stabilitet i elsystemet og undgå en ukontrolleret strømafbrydelse på grund af mangel på strøm.

Ved brownout vil strømmen blive afbrudt lokalt i maks. to timer. Hvis der herefter fortsat er behov for at aflaste elnettet, vil en ny gruppe forbrugere blive afbrudt i maks. to timer. 

Det er ikke muligt for netselskaberne at prioritere mellem kunder, og de har ikke hjemmel til det.

Hvis en strømafbrydelse er særlig kritisk for dig eller din virksomhed, bør du derfor sikre dig med egen nødforsyning fx i form af batterier og/eller dieselgeneratorer.

Du skal være opmærksom på, at strømafbrydelser kan påvirke andre forsyninger som fx vand, varme og mobilnetværket, og at fx dit vandværk godt kan være ramt af en strømafbrydelse, selvom du ikke selv er ramt af en strømafbrydelse.

Vi kan alle være med til at gøre en forskel

Vi kan alle være med til at gøre en forskel ved at reducere vores strømforbrug. Og hvis der en dag mangler strøm, kan du i de kritiske timer:

  • Undlade at starte opvaskemaskinen, vaskemaskinen eller tørretumbleren
  • Slukke for unødvendigt lys og elektriske apparater
  • Vente med at oplade elbilen
  • Undgå at bruge elektrisk komfur og ovn
  • Skrue ned for temperaturen, hvis du har elvarme
  • Bruge en nødstrømsgenerator, hvis du eller din virksomhed har sådan en
Kundecenter Stikkontakt Hånd 2020

Tjek om der er en strømafbrydelse i dit område

Tjek om der er en strømafbrydelse i dit område