<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Information Lygtepaele Villavej Postkasse 2020

Plakater i lygtepæle i Odense

I Odense Kommune ejer og vedligeholder vi vejbelysningen. Hvis du ønsker at hænge plakater op i lysmasterne i Odense, skal du have tilladelse fra Energi Fyn.

Du skal have tilladelse fra Energi Fyn til at hænge plakater op i lysmasterne i Odense Kommune. Henvendelse kan ske til direktionssekretær Helle Madsen på [email protected] eller 63 17 19 03.

Som hovedregel gives der kun tilladelse til ophængning af plakater, der omhandler trafikkampagner, cirkus eller kulturelle arrangementer, der har til formål at støtte humanitære formål.

Ophængning af valgplakater kræver ikke tilladelse, jf. lovændring af 12. april 2011 vedrørende valgplakater på vejareal.

Tilladelse til ophæng af plakater

Når du har fået tilladelse til ophængning af plakater, er der nogle regler, du skal følge:

  • Plakater må tidligst ophænges tre uger før afholdelse af arrangementet fra kl. 6.00 og skal være nedtaget senest fem dage efter afholdelse af arrangementet inden kl. 22.00.
  • Der må ikke finde ophængning sted i perioden mellem kl. 22.00 og kl. 6.00.
  • Ophængning må udelukkende finde sted i lysmaster. Der må ikke ophænges eller klæbes plakater på kabelskabe.
  • Der må ikke ophænges plakater på Flakhaven.
  • Plakater, der ikke er ophængt og/eller nedtaget i henhold til de nævnte betingelser, vil blive fjernet for den ansvarliges regning.
  • Øvrige gældende regler for plakatophængning, jf. Vejdirektoratets retningslinjer.

Andre muligheder

I Odense bymidte er opstillet gratis plakatsøjler for "det sker i Odense", som kan benyttes i stedet. Klik her for at se placeringen af plakatsøjlerne.