<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Information Leverandoer Logistik Indkoeb Scanner Varer Lager 2020

Leverandør og Indkøb

Vi ønsker at skabe gode forretningsrelationer med vore leverandører. Derfor er et af vores mål, at størstedelen af Energi Fyns indkøb skal foretages via leverandøraftaler.

Er du vores nye leverandør?

Hvis du som leverandør er interesseret i et samarbejde med Energi Fyn, kan du kontakte os på [email protected]. Vi har altid interesse i at høre fra nye og potentielle leverandører.

Som ny leverandør vil din første kontakt typisk være til indkøbsafdelingen, der er en strategisk supportfunktion, som har til opgave at supportere alle koncernens selskaber.

Dette vil sige, at de daglige indkøb foregår decentralt ude i de enkelte afdelinger (for eksempel projekt-, driftsafdeling eller fiberanlæg), mens indkøbsafdelingens opgave er at hjælpe projektledere og entrepriseledere med de administrative, markeds- og lovgivningsmæssige dele af indkøbene - herunder udarbejde de forskellige typer af leverandøraftaler og kontrakter.

For at gøre det let for vores medarbejdere, arbejder indkøbsafdelingen på at indgå leverandøraftaler på relevante områder. Leverandøraftaler er aftaler for et afgrænset ydelsesområde, der har været konkurrenceudsat, og som der kan handles direkte på uden yderligere indhentning af tilbud.

Information Fakturering Lommeregner Briller 2020

Fakturering

Er du leverandør til flere Energi Fyn-selskaber, er det vigtigt, at du fakturerer til det selskab, der har afgivet indkøbsordren. 

Se vores forskellige selskabers EAN-numre

Fakturering

Er du leverandør til flere Energi Fyn-selskaber, er det vigtigt, at du fakturerer til det selskab, der har afgivet indkøbsordren. 

Se vores forskellige selskabers EAN-numre