<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Udelys Odins Bro Odense 2020

LED på Odins Bro i Odense

Den 1. juni 2014 åbnede Odins Bro over Odense Kanal. Energi Fyn har etableret gadebelysningen på broen og på strækningen fra Havnegade til Otterupvej.

Lys giver liv til Odins Bro

Energi Fyn har etableret gadebelysningen på Odins Bro. Broen er en dobbelt svingbro, hvor de to brosektioner drejes til side, når skibe skal passere.

Konstruktionen er udført, så der er fri gennemsejling i kanalens fulde bredde, når broen er åben. Hvert brofag er næsten 100 meter langt og med fire vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti er broen 28 meter bred. Hvert brofag vejer næsten 2000 tons.

Lyset på broen er LED-lys. Det er placeret imellem de to kørebaner i hver retning og i håndlisten langs med cykel- og gangstien hele vejen over broen.

Som led i broprojektet er der også etableret en tunnel under Otterupvej for cyklister og gående, hvor Energi Fyn har etableret nedgravningsspots med LED-lys.