<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Udelys Raadgivning Liftbi John & Erling 2020

Få en driftaftale med Energi Fyn

Energi Fyn har driftaftaler med flere fynske kommuner, hvor vi varetager drift og vedligehold af gadelyset. Ligeledes har vi god erfaring med faste serviceordninger til boligforeninger, der ønsker vedligehold og service af deres belysningsanlæg.

Løbende service med en driftaftale

Uanset om der er tale om drift og vedligehold af gadelyset i kommunen eller om belysning i boligforeninger, kan vi servicere jeres anlæg.

For mange af de fynske kommuner omfatter vores service alt fra fast kontrol af anlæg, løbende udskiftning af armaturer til support ved fejl på belysningsanlægget. Vi kan ligeledes tilbyde dig en serviceaftale, hvor disse ydelser indbygges som en naturlig del af aftalen.

Derudover vil en serviceaftale indeholde de elementer, som er lovpligtige for dig, som ejer et belysningsanlæg. Dermed overholder din belysning den gældende lovgivning på området. Det drejer sig blandt andet om tilstandsrapporter og risikovurdering af anlægget samt almindeligt og udvidet sikkerhedseftersyn.

Med vores driftaftale kan du få:

  1. Kontrol af anlæg
  2. Adskillelse og kontrol af alle tekniske komponenter
  3. Gennemmåling af anlægget for eventuel fejlspænding og fejlstrøm
  4. Udbedring af kritiske fejl og udførelse af eventuelle nødvendige afbrydelser
  5. Fejlrapportering
  6. Komplet dokumentation af anlægget
  7. Detaljeret tilstandsrapport, der blandt andet undersøger, om anlægget er tidssvarende i forhold til reservedele, energiforbrug og lyskilder

Vi sørger derudover for, at din driftaftale indeholder præcis det, du har brug for.