<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Basisprodukt

KvartalsEl

  1. Energi Fyns basisprodukt
  2. Prisen følger årets kvartaler

Prisen følger årets kvartaler

KvartalsEl er Energi Fyns basisprodukt. Prisen per kWh følger markedet og bliver fastsat forud for det kommende kvartal.

Med KvartalsEl kender du derfor altid din virksomheds kWh-pris for indeværende kvartal. Det giver tryghed i budgettet.

Bestil KvartalsEl