Kan jeg få tilskud?

For at få tilskud fra Energistyrelsen i forbindelse med investering i en varmepumpe er der et par betingelser, som skal være opfyldt.

Du kan få tilskud til en varmepumpe, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Du skal være registreret som ejer af boligen.
  • Boligen skal være registreret i BBR som helårsbolig.
  • Varmepumpen skal erstatte enten en oliekedel, gaskedel, biokedel (kakkelovn, kamin, brændeovn og pillefyr) eller elvarme.
  • Du skal bo uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder.
  • Varmepumpen skal installeres af en autoriseret installatør.

Der gives kun tilskud til luft til vand varmepumper og jordvarmeanlæg. Derudover gives der ikke energitilskud til projekter, der allerede er sat i gang eller til eksisterende varmepumper og jordvarmeanlæg.

Første skridt er derfor altid at ansøge om tilskud til din varmepumpe, før du accepterer et eventuelt tilbud fra en installatør eller os.

Tilskuddet udbetales efter først-til-mølle-princippet. Det er derfor vigtigt, at du ansøger om tilskud til din varmepumpe, så snart puljen åbner for ansøgninger. Får du afslag, fordi du var for sent ude, må du vente til næste ansøgningsrunde og derefter søge på ny.

Tilskud til varmepumpe

Sådan får du tilskud

Tilskuddet til varmepumper er et statstilskud og en del af Bygningspuljen, som består af et i forvejen fastsat millionbeløb, som danske boligejere kan ansøge om at få del i. Læs hvordan du ansøger og hvad der er vigtigt at huske i processen.

Læs mere om tilskud til varmepumper

Sådan får du tilskud

Tilskuddet til varmepumper er et statstilskud og en del af Bygningspuljen, som består af et i forvejen fastsat millionbeløb, som danske boligejere kan ansøge om at få del i. Læs hvordan du ansøger og hvad der er vigtigt at huske i processen.

Læs mere om tilskud til varmepumper