<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Hvorfor skal jeg betale rådighedsbetaling?

Du skal betale en fast årlig rådighedsbetaling af den mængde strøm, du forbruger direkte fra anlægget.

Hvad er rådighedsbetaling?

Rådighedsbetalingen skal dække de omkostninger, som netselskabet har, ved at kapaciteten i elnettet skal stå til rådighed.

Har du et anlæg over 50 kW, skal du betale en rådighedstarif i øre/kWh.

Du skal desuden betale et særligt abonnement, der svarer til de udgifter, netselskabet har til administration og måling.

Du kan se, hvor stort et beløb du skal betale i rådighedsbetaling på dit lokale netselskabs hjemmeside. 

Find svar på dit spørgsmål