<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Hvordan beregnes mit acontoforbrug, når jeg har solceller?

Din acontoregning er en forudbetaling baseret på dit forventede forbrug for perioden. En gang årligt opgøres dit faktiske forbrug, hvor dine acontobetalinger fratrækkes.

Hvis du afregnes efter gruppe 6, sender Energinet en gang årligt information til os om, hvilken energimængde vi skal anvende til din aconto opkrævning af Energinets transportbetaling, systembetaling og PSO.

De øvrige energimængder beregnes af os, og er typisk baseret på baggrund af din produktion og forbrug sidste år.

Dit årlige acontobeløb fordeles på fire kvartalsvise regninger.

Hvis du afregnes efter gruppe 4, beregnes dit aconto forbrug ud fra sidste års forbrug og fordeles på fire kvartalsvise regninger.

Hvis du afregnes efter gruppe 2, modtager du ikke en aconto, men regninger på det faktiske forbrug månedsvis bagud.

Forstå din regning

Forstå din regning

Det kan være vanskeligt at forstå sin regning. Vi har gjort det nemt for dig at få et overblik over, hvad de enkelte poster på regningen består af.

Få hjælp til at forstå din regning

Forstå din regning

Det kan være vanskeligt at forstå sin regning. Vi har gjort det nemt for dig at få et overblik over, hvad de enkelte poster på regningen består af.

Få hjælp til at forstå din regning