<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Hvordan forstår jeg min regning, når jeg har solceller?

Her kan du se et eksempel på en elregning med solceller og få en beskrivelse af, hvad de enkelte poster på din regning består af. Klik på spørgsmålstegnet og få mere information om de enkelte poster.
Administrationsservice Fyn A/S
Sanderumvej 16 · 5250 Odense SV

www.asfyn.dk ?
Fornavn Efternavn
Gade Husnr.
Postnr. By ?

?

Installationsnummer
Kundenr. / e-Boks kode
Aftagenummer
PIN-kode

?

Fakturanummer
Fakturadato
Betalingsdato
Side
Webadgangskode - DataHub

 

00000
000000
000000000000000000
00000

 

0000000000
dd.mm.yyyy
dd.mm.yyyy
1 af 4
xxxxxxxx

Opgørelse

Gade Husnr. Postnr. By

El for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ? I alt inkl. moms
3.856,71 kr.
Opgørelse i alt 3.856,71 kr.
- faktureret aconto (ekskl. evt. gebyrer, renter eller øvrige køb) ? -4.186,61 kr.
For meget faktureret aconto ? -329,90 kr.

Aconto ?

El for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy I alt inkl. moms
3.856,71 kr.
Aconto i alt 3856,71 kr.
Diverse (gebyrer, renter og serviceydelser) ? 5,82 kr.
I alt trækkes via Betalingsservice den dd.mm.yyyy ? 3.862,53 kr.

På de næste sider kan du se, hvordan opgørelsen og acontoraten er beregnet.

OBS - på regningens bagside finder du yderligere information omkring gebyrer, flytning, NemKonto og meget mere.

HUSK - på www.asfyn kan du vedligeholde dine kontaktoplysninger.


Information fra din elleverandør
Dit netselskab indfører pr. 1. maj 2021 differentieret betaling for transport af el. Det betyder, at det i nogle tidsrum er billigere at få leveret strøm, mens det i andre tidsrum er dyrere. Det er typisk om vinteren i tidsrummet mellem kl. 17 og 20 at betalingen vil være højere. Din gennemsnitspris for transport af el vil blive vist på dine regninger.
Dit netselskabs prisliste findes på www.voreselnet.dk.

Side 2 af 4

Administrationsservice Fyn A/S
CVR-nummer: 25626044

Sådan er opgørelsen for El beregnet for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ?
Installationsnummer: 00000
?

Gade Husnr. Postnr. By ?

El
Målernr. ?
00000000 - Forbrug
00000000 - Forbrug
Målerstand fra netselskab: ?
dd.mm.yyyy
dd.mm.yyyy
Måleraflæsning: ?
24.115
18.053
Energi Fyn Handel A/S, CVR-nr.: 25 66 41 32 ?

 

KvartalsEl (1) ? 4.194 kWh a 0,2406 kr. 1.009,17 kr.
Abonnement, Energi Fyn Handel (1) ? 120,00 kr.
Transportbetaling, dit lokale netselskab (2) ? 4.194 kWh a 0,1846 kr. 774,24 kr.
Abonnement, dit lokale netselskab (2) ? 431,00 kr.
Abonnement, dit lokale netselskab (2) ? 65,04 kr.
Transportbetaling, Energinet (2) ? 645 kWh a 0,0531 kr. 34,22 kr.
Systembetaling, Energinet (2) ? 645 kWh a 0,0440 kr. 28,37 kr.
PSO, Energinet (3) ? 645 kWh a 0,0538 kr. 34,69 kr.
Balancetarif for forbrug, Energinet (2) ? 4.194 kWh a 0,0019 kr. 7,84 kr.
El-afgift, Staten (3) ? 645 kWh a 0,8920 kr. 575,35 kr.
Gebyr myndighedsbeh. Forsyningstilsynet (3) ? 4.194 kWh a 0,0013 kr. 5,45 kr.
Moms 25% 771,34 kr.
I alt Energi Fyn Handel A/S ? 3.856,71 kr.

Opgørelse i alt, el ? 3.856,71 kr.
- faktureret aconto el i perioden dd.mm.yyyy- dd.mm.yyyy - inkl. moms ? -4.186,61 kr.
For meget faktureret ? -329,90 kr.
Forbrugsudvikling - el
Du kan følge dit elforbrug på www.asfyn.dk - du logger på med dit kundenummer og pin-kode, som findes på forsiden af denne regning.

Side 3 af 4

Administrationsservice Fyn A/S
CVR-nummer: 25626044
Gade Husnr. Postnr. By

Det forventede forbrug er normalt beregnet med udgangspunkt i sidste års forbrug. ?
El
Energi Fyn Handel A/S, CVR-nr.: 25 66 41 32
KvartalsEl (1) 278 kWh a 0,2700 kr. 75,06 kr.
Abonnement, Energi Fyn Handel (1) 30,00 kr.
Transportbetaling, dit lokale netselskab (2) 1.161 kWh a 0,1718 kr. 199,42 kr.
Abonnement, dit lokale netselskab (2) 104,50 kr.
Abonnement, dit lokale netselskab (2) 16,26 kr.
Transportbetaling, Energinet (2) 278 kWh a 0,0380 kr. 10,57 kr.
Systembetaling, Energinet (2) 278 kWh a 0,0420 kr. 11,67 kr.
PSO, Energinet (3) 278 kWh a 0,1490 kr. 41,42 kr.
Balancetarif, Energinet (2) 278 kWh a 0,0014 kr. 0,41 kr.
El-afgift, Staten (3) 278 kWh a 0,9140 kr. 254,09 kr.
Gebyr myndighedsbeh. Forsyningstilsynet (3) 278 kWh a 0,0014 kr. 0,41 kr.
Moms 25% 185,73 kr.
I alt Energi Fyn Handel A/S 928,63 kr.

Aconto i alt, el 928,63 kr.


Diverse ?
Administrationsservice Fyn A/S, CVR-nr.: 25 62 60 44
Betalingsgebyr for regning via BS 5,82 kr.
I alt Administrationsservice Fyn A/S 5,82 kr.

I alt, diverse 5,82 kr.


Oversigt til erhvervsvirksomheder over potentielle godtgørelse for afgifter (regler 2014) dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy
Samlet el-afgift: 1128 kWh a 0,9100 kr. 1.026,48 kr.
- minimumsafgift: 1128 kWh a 0,0040 kr. 4,51 kr.
Potentiel godtgørelse for el forbrugt til proces* 1.021,97 kr.

*Såfremt hele dit elforbrug er brugt til proces, og du har ret til godtgørelse. Forbrug af el til f.eks. rumvarme vil kun kunne godtgøres delvist. Godtgørelsen følger desuden fradragsretten for indgående moms, og afhænger af om din virksomhed er omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven. Din eventuelle ret til godtgørelse vil derfor afhænge af dine egne konkrete forhold, som du bør undersøge nærmere - eventuelt i samråd med en særlig rådgiver eller ved henvendelse til SKAT.

x

Administrationsservice Fyn

Administrationsservice Fyn er et kunde- og afregningsselskab, der ejes og administreres af Energi Fyn. Administrationsservice Fyn håndterer cirka 415.000 kundeforhold inden for el, gas, bredbånd, fjernvarme, vand og renovation.

x

Navn og adresse

Navn og adresse på den som regningen sendes til.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Når du henvender dig til os, kan du med fordel have dit kundenummer og installationsnummer klar, så vi hurtigt kan identificere din installation. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

Kundenr./e-Boks kode

Kundenummer følger dig, så længe du er kunden hos os, også hvis du flytter adresse. Det er muligt at have flere adresser på samme kundenummer. Du skal bruge dit kundenummer og din PIN-kode, når du skal logge ind på www.asfyn.dk og www.mit.energifyn.dk. Du skal også bruge dit kundenummer/e-Boks kode, hvis du vil tilmelde dig e-Boks og modtage dine regninger elektronisk via e-Boks.

Aftagenummer

Dit aftagenummer er et unikt 18-cifret nummer, der er tilknyttet netop din installation. Aftagernummer kaldes også målepunkt ID. For at sikre at din husstand ikke forveksles med en anden, skal du bruge dit unikke aftagenummer i forbindelse med eventuelt valg af en anden elleverandør.

PIN-kode

Du skal bruge din PIN-kode og dit kundenummer, når du skal logge ind på www.asfyn.dk og www.mit.energifyn.dk.

x

Fakturanummer

Nummeret på den faktura, som du sidder med.

Betalingsdato

Den dato hvor fakturaen har forfald. Er du kvartalsafregnet, vil din acontoregning have betalingsfrist den 15. eller først kommende hverdag herefter i februar, maj, august og november. Er du privatkunde, og har du valgt at modtage din regning hver måned, vil du modtage din acontoregning for februar ultimo januar med betalingsfrist første hverdag i februar og så fremdeles.

Webadgangskode - DataHub

Hvis du vil logge på DataHub, skal du bruge din webadgangskode samt dit aftagenummer/ målepunkt ID. DataHub er et centralt og uafhængigt IT-system, som ejes og drives af Energinet.dk. Alle oplysninger om danskernes elforbrug er samlet i DataHub.

x

El for perioden…

Den periode som opgørelsen gælder for, og det beløb, som forbruget er opgjort til at koste. Som solcellekunde bliver du opgjort pr. år, med mindre du flytter.

x

Faktureret aconto

Det beløb som du tidligere har betalt aconto for det forventede forbrug - eksklusiv eventuelle gebyrer, renter og øvrige køb.

x

For lidt/meget faktureret aconto

Opgørelsen over dit forbrug fratrukket, det du har betalt aconto for perioden. Beløbet viser dig, om du har betalt for meget eller lidt i forhold til dit målte forbrug. Er beløbet negativt har du betalt for meget aconto i perioden. Er beløbet positivt har du betalt for lidt aconto i perioden. Beløbet, som du har betalt for lidt eller for meget, vil blive opkrævet/fratrukket acontoen for det kommende kvartal.

x

Aconto

Aconto betaling for den nævnte periode. Betalingen dækker dit forventede forbrug i den nævnte periode. Dit forventede forbrug opgøres som udgangspunkt ud fra dit tidligere årsforbrug. Det er dit lokale netselskab, der fastsætter dit forventede årsforbrug. Flytter du ind på en ny adresse, vil dit lokale netselskab anslå forbruget.

x

Diverse (gebyrer, renter og serviceydelser)

Hvis din regning indeholder gebyr for betaling fremgår det her. For eksempel gebyr for betaling via Betalingsservice.

x

I alt trækkes via…

Det samlede beløb som du skal betale.

x

Sådan er opgørelsen for El beregnet for perioden…

Her kan du se de enkelte poster, som din regning består af, samt hvilken periode opgørelse gælder.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

x

Installationsadresse

Den adresse hvor måleren fysisk er placeret.

x

Målernr.

Nummeret på den måler som opgørelse vedrører. Det er altid en god idé at sammenligne målernummeret på din elregning med det faktiske målernummer på din elmåler

x

Målerstand fra netselskab

De datoer hvor dit forbrug og dit salg til nettet er aflæst.

x

Måleraflæsning

Aflæsningen af dit forbrug og dit salg til nettet på den pågældende dato målt i kWh. Hvis du ønsker at se, hvad dit forbrug og salg til nettet var sidste år, kan du se det på dine tidligere opgørelser, som du finder på www.asfyn.dk under dine regninger. Du skal være opmærksom på, at den strøm, som husstanden bruger i samme øjeblik, som den produceres, ikke registreres af elmåleren. Du kan derfor ikke sammenligne den produktion, som du ser på din inverter med den produktion, som fremgår af din opgørelse.

x

Forbrug-kWh

Dit forbrug i perioden opgjort i kilowatt timer/kWh.

x

Energi Fyn Handel

Din elleverandør

x

KvartalsEl

Det elprodukt som du har valgt. Husk der er mange andre produkter at vælge imellem - se mere på www.energifyn.dk.

Du betaler for dit reelle forbrug. Det vil sige, at din produktion ikke er fratrukket (- også kaldet brutto forbruget). Produktionen udbetales af Energinets produktionsleverandør.

1 henviser til bekendtgørelse nr. 1696, der stiller krav om, at elregninger pr. 1/1 2021 indeholder oplysninger om, hvad de enkelte priser på regningen er knyttet til. 1 står for leveret el og abonnement.

x

Abonnement, Energi Fyn Handel

Dit abonnement til Energi Fyn Handel.

1 henviser til bekendtgørelse nr. 1696, der stiller krav om, at elregninger pr. 1/1 2021 indeholder oplysninger om, hvad de enkelte priser på regningen er knyttet til. 1 står for leveret el og abonnement.

x

Transportbetaling, dit lokale netselskab

Beløbet opkræves på vegne af dit lokale netselskab og dækker de udgifter, der er forbundet med drift, udbygning og vedligeholdelse af elnettet. Du bliver opkrævet transportbetaling fra dit lokale netselskab for dit reelle forbrug. Det vil sige, at din produktion ikke er fratrukket (- også kaldet brutto forbruget). Du skal være opmærksom på, at den strøm, som husstanden bruger i samme øjeblik, som den produceres, ikke registreres af elmåleren, og du ikke betaler transportbetaling for den.

2 henviser til bekendtgørelse nr. 1696, der stiller krav om, at elregninger pr. 1/1 2021 indeholder oplysninger om, hvad de enkelte priser på regningen er knyttet til. 2 står for Net- og systemydelser (transport/distribution).

x

Abonnement, dit lokale netselskab

Beløbet opkræves på vegne af dit lokale netselskab og dækker blandt andet vedligeholdelse af elmålere og hjemtagning af måledata.

2 henviser til bekendtgørelse nr. 1696, der stiller krav om, at elregninger pr. 1/1 2021 indeholder oplysninger om, hvad de enkelte priser på regningen er knyttet til. 2 står for Net- og systemydelser (transport/distribution).

x

Transportbetaling, Energinet

Beløbet opkræves på vegne af det statsejede selskab Energinet og dækker de udgifter, der er forbundet med drift, udbygning og vedligeholdelse af det overordnede elnet.

2 henviser til bekendtgørelse nr. 1696, der stiller krav om, at elregninger pr. 1/1 2021 indeholder oplysninger om, hvad de enkelte priser på regningen er knyttet til. 2 står for Net- og systemydelser (transport/distribution).

x

Systembetaling, Energinet

Beløbet opkræves på vegne af det statsejede selskab Energinet og dækker de udgifter, der er forbundet med at drive det overordnede elnet.

2 henviser til bekendtgørelse nr. 1696, der stiller krav om, at elregninger pr. 1/1 2021 indeholder oplysninger om, hvad de enkelte priser på regningen er knyttet til. 2 står for Net- og systemydelser (transport/distribution).

x

PSO, Energinet

PSO (Public Service Obligations) opkræves på vegne af det statsejerede selskab Energinet. PSO vil gradvist blive afskaffet frem mod 2022, men vil fortsat være at finde på elregningen, indtil den er helt udfaset.

3 henviser til bekendtgørelse nr. 1696, der stiller krav om, at elregninger pr. 1/1 2021 indeholder oplysninger om, hvad de enkelte priser på regningen er knyttet til. 3 står for Offentlige forpligtigelser (skatter, gebyrer og afgifter).

x

Gebyr myndighedsbehandling, Energinet

Beløbet opkræves på vegne af det statsejede selskab Energinet og dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle borgere i Danmark skal betale til.

Du betaler gebyr for myndighedsbehandling for dit reelle forbrug. Det vil sige, at din produktion ikke er fratrukket (- også kaldet brutto forbruget).

3 henviser til bekendtgørelse nr. 1696, der stiller krav om, at elregninger pr. 1/1 2021 indeholder oplysninger om, hvad de enkelte priser på regningen er knyttet til. 3 står for Offentlige forpligtigelser (skatter, gebyrer og afgifter).

x

El-afgift, Staten

Dækker afgifter til staten. Det er en afgift, som alle skal betale.

3 henviser til bekendtgørelse nr. 1696, der stiller krav om, at elregninger pr. 1/1 2021 indeholder oplysninger om, hvad de enkelte priser på regningen er knyttet til. 3 står for Offentlige forpligtigelser (skatter, gebyrer og afgifter).

x

I alt Energi Fyn Handel

Det samlede beløb som du skal betale for din strøm i perioden.

x

Gennemsnitspris ekskl. abonnement

Din gennemsnitspris pr. kWh eksklusiv abonnement og inklusiv moms. Prisen viser, hvad din samlede gennemsnitspris for en kWh har været i den periode, som opgørelsen dækker.

x

Opgørelse i alt, el

Det samlede beløb som du skal betale for din strøm i perioden.

x

Faktureret aconto el i perioden…

Det beløb som du har betalt aconto for perioden.

x

For lidt/meget faktureret

Din opgørelse fratrukket det beløb, som du har betalt aconto.

x

Aconto regning

Din acontoregning er en forudbetaling baseret på dit forventede forbrug for perioden. En gang årligt opgøres dit faktiske forbrug, hvor dine acontobetalinger fratrækkes.

Hvis du afregnes efter gruppe 6, sender Energinet en gang årligt information til os om, hvilken energimængde vi skal anvende til din aconto opkrævning af Energinets transportbetaling, systembetaling og PSO.

De øvrige energimængder beregnes af os, og er typisk baseret på baggrund af din produktion og forbrug sidste år.

Dit årlige acontobeløb fordeles på fire kvartalsvise regninger.

Hvis du afregnes efter gruppe 4, beregnes dit aconto forbrug ud fra sidste års forbrug og fordeles på fire kvartalsvise regninger.

Hvis du afregnes efter gruppe 2, modtager du ikke en aconto, men regninger på det faktiske forbrug månedsvis bagud.

(Se ovenfor i forhold til de enkelte poster)

x

Diverse

Hvis din aftale indeholder gebyr for betaling fremgår det her. For eksempel gebyr for betaling via Betalingsservice.

x

Abonnement, dit lokale netselskab

Energitilsynet har pålagt netselskaberne at opkræve rådighedsbetaling. Det betyder, at du udover det sædvanlige abonnement til dit lokale netselskab også bliver opkrævet et abonnement, der dækker, at den fulde netkapacitet altid vedligeholdes og stilles til rådighed for dig som solcelleejer. For solceller under gruppe 6 (årsafregnet) betyder det en fast årlig betaling på 65 kr. plus moms. De to abonnementer viderefaktureres fra dit lokale netselskab.

2 henviser til bekendtgørelse nr. 1696, der stiller krav om, at elregninger pr. 1/1 2021 indeholder oplysninger om, hvad de enkelte priser på regningen er knyttet til. 2 står for Net- og systemydelser (transport/distribution).

x

Balancetarif for forbrug, Energinet

Beløbet opkræves på vegne af det statsejede selskab Energinet og dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle borgere i Danmark skal betale til.

Du betaler balancetarif for dit reelle forbrug. Det vil sige, at din produktion ikke er fratrukket (- også kaldet brutto forbruget).

2 henviser til bekendtgørelse nr. 1696, der stiller krav om, at elregninger pr. 1/1 2021 indeholder oplysninger om, hvad de enkelte priser på regningen er knyttet til. 2 står for Net- og systemydelser (transport/distribution).


Find svar på dit spørgsmål