Hvordan foregår afregning af solceller?

Der findes forskellige nettoafregningsgrupper, som du kan tilmelde dit solcelleanlæg. Alt afhængig af, hvilken nettoafregningsgruppe dit anlæg afregnes efter, er der forskellige måder og tidspunkter at opgøre målinger på.

Du kan læse mere om nettoafregningsgrupperne og hvordan du skifter gruppe på Energistyrelsens hjemmeside.