Hvordan beregnes mit acontoforbrug, når jeg har solceller?

Hvis du afregnes efter gruppe 6, tager vi udgangspunkt i dit reelle salg til nettet og dit forbrug fra det forrige år. I transportbetalingen til dit lokale netselskab tager vi udgangspunkt i dit reelle forbrug fra det forrige år. Dit årlige acontobeløb fordeles på fire kvartalsvise regninger.

Hvis du afregnes efter gruppe 4, beregnes dit acontoforbrug ud fra sidste års forbrug og fordeles på fire kvartalsvise regninger.

Hvis du afregnes efter gruppe 2, modtager du ikke en aconto, men i stedet regninger på det faktiske forbrug månedsvis bagud.

Læs mere om afregningsgrupperne

Forstå din regning

Forstå din regning

Det kan være vanskeligt at forstå sin regning. Vi har gjort det nemt for dig at få et overblik over, hvad de enkelte poster på regningen består af.

Få hjælp til at forstå din regning

Forstå din regning

Det kan være vanskeligt at forstå sin regning. Vi har gjort det nemt for dig at få et overblik over, hvad de enkelte poster på regningen består af.

Få hjælp til at forstå din regning