<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Hvordan foregår det, når jeg køber grøn strøm?

Når du og vores øvrige kunder vælger vores klimavenlige grønne el-produkter FynskSupportEl og NaturEl, køber vi oprindelsesgarantier, som udstedes af det statsejede Energinet, svarende til den mængde strøm, vi sælger.

Sådan foregår det:

Når vi sælger grøn strøm til dig og andre kunder, køber vi oprindelsesgarantier hos Energinet. De er et bevis på, at der bliver leveret samme mængde strøm fra vindmøller til det fælles elnet, som den mængde, vi sælger til vores FynskSupport-kunder og vores NaturEl-kunder.

Med andre ord: Når du bruger et givent antal kWh, kan vi således garantere, at der er tilført samme mænge vindmøllestrøm til elnettet.

Strømmen i din stikkontakt er den samme

Den strøm, som kommer ud af din stikkontakt, er en blanding af strøm produceret af både vindmøller, solceller, kulkraftværker og biobrændselsanlæg, uanset hvilket elprodukt du vælger. Hverken vi eller andre elselskaber kan nemlig sikre dig grøn strøm i lige netop din stikkontakt. 

Når du vælger et grønt og klimavenligt elprodukt, er du dog med til at påvirke, hvor meget grøn strøm, der bliver produceret.

Jo større efterspørgslen er på strøm fra vedvarende energikilder, jo større grundlag er der også for at etablere nye vindmøller og solcelleanlæg og dermed øge andelen af klimavenlig grøn strøm.

Vælg klimavenlig grøn strøm fra vindmøller