Navigation Søgning

Sådan er gasprisen sammensat

I dag kan alle husstande frit vælge, hvilken gasdistributør de ønsker at benytte. Det betyder, at du kan påvirke din samlede gaspris ved at købe gassen hos den leverandør, der kan tilbyde den mest attraktive ordning eller pris.

Den pris, du som forbruger betaler for gassen, er sammensat af en række forskellige elementer - det rene gasforbrug, transport af gassen, energiafgifter til staten, moms og energisparebidraget.

 

Gas

Gas på markedsvilkår er den del af gasprisen, der handles på det frie marked. Det er disse 26 % som forbrugeren kan lave en individuel aftale om med en gasleverandør. Den samlede andel omfatter prisen for gassen samt omkostninger til lager og transmission.
Distributionstarif, nødforsyning, naturgas-, CO2- og NOx-afgift opkræves og afregnes direkte med det lokale distributionsselskab.

Distribution af gassen

Distribution af gassen indeholder de udgifter, der er forbundet med at få gassen ud til forbrugerne. Det vil sige til selve transporten af gassen og vedligehold og udbygning af det gasnettet. Denne del af prisen er fast, uanset hvem du vælger som din gasleverandør. Prisen for distribution bliver reguleret hvert år pr. 1. januar.

Energiafgifter til staten

Energiafgifterne til staten består af afgifter til naturgas, CO2 og NOx. Afgifterne er fastlagt fra staten, og er ens uanset hvilken gasleverandør du vælger.

Energisparebidrag

Alle energiselskaber opkræver energisparebidraget efter aftale med staten. Bidraget dækker over en øget energispareindsats over for brugerne af energi. Energisparebidraget kommer i sidste ende de forbrugere til gode, der aktivt gør en indsats for at spare på energien.