Et bæredygtigt energisystem med udviklingen af vindmøller
Navigation Søgning

Vær med til at bidrage til den grønne omstilling

Energi Fyn har siden 2015 investeret i vindmøller i Danmark og har i dag 26 vindmøller rundt om i landet. Vi ejer og driver vindmøller med det formål at bidrage til den grønne omstilling samt sikre, at vores kunders efterspørgsel efter grøn strøm opfyldes.

Energi Fyn investerer i vindmøller

Energi Fyn har siden 2015 investeret i vindmøller i Danmark og har i dag 26 vindmøller rundt om i landet. Vi ejer og driver vindmøller med det formål at bidrage til den grønne omstilling samt sikre, at vores kunders efterspørgsel efter grøn strøm opfyldes.

Folketinget indgik i 2012 et bredt energiforlig, som udstikker rammerne for udviklingen af vedvarende energi i Danmark.

Det betyder, at 50 procent af vores elforbruget skal dækkes af vindmøller i 2020. I 2017 blev 43,6 procent af vores elforbrug dækket af strøm fra vindmøller.

Vindmøller er en central del af energiplanen i Danmark og et centralt virkemiddel til at nedsætte CO2-udslippet. For at opfylde målsætningen, skal der opsættes et stort antal vindmøller - både på havet og på land. Det er den enkelte kommunes opgave at lave en lokalplanlægning for vindmøller på land.

Energi Fyn ønsker at bidrage til den nationale målsætning og medvirke til at udvikle et bæredygtigt energisystem. Derfor har vi siden 2015 investeret i vindmøller i Danmark, og vi har i dag 26vindmøller rundt om i landet.

Vi ejer og driver vindmøller med det formål at bidrage til den grønne omstilling samt opfylde kundernes efterspørgsel efter grøn strøm.

Vi ønsker at investere i og opkøbe eksisterende vindmøller.