Navigation Søgning

Energirådgivning

Gennem Energi Fyn kan du få et energitilskud på 0,25 kroner pr. kWh, du fremadrettet kommer til at spare i energiforbrug, når energiforbedringen er udført. Du kan for eksempel få 6.000 kroner i energitilskud, hvis du udskifter dit oliefyr med en varmepumpe.

Sådan søger du

Når du søger Energi Fyn om tilskud til energibesparende projekter i din bolig, skal du være opmærksom på følgende:

 • Der skal altid søges, inden der bestilles materialer eller indgås en bindende aftale.
 • Der skal søges online via vores portal.
 •  

  Søg tilskud her

   

 • Der kan kun søges tilskud til boliger
 • Muligheden for tilskud gælder et år fra tilsagnsdato. Arbejdet skal være udført, og faktura og billeder skal være indsendt online inden 31 dec. samme år som fakturadatoen
 • Du får udbetalt tilskuddet senest 30 dage efter, at fakturaen er indsendt til og godkendt af Energi Fyn
 • Materialerne på de medsendte kvitteringer af det udførte arbejde skal være udspecificerede, så ansøgning/kontrakt tydeligt kan sammenholdes med fakturaen.

Har du andre spørgsmål til, hvordan du opnår tilskud til et energibesparende projekt, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 63171900