Navigation Søgning

Energirådgivning

Gennem Energi Fyn kan du få et energitilskud på 0,25 kroner pr. kWh, du fremadrettet kommer til at spare i energiforbrug, når energiforbedringen er udført. Du kan for eksempel få 6.000 kroner i energitilskud, hvis du udskifter dit oliefyr med en varmepumpe.

Energi Fyn giver dig tilskud til energibesparende projekter

Gennem Energi Fyn kan du få et energitilskud på 0,25 kroner pr. kWh, du fremadrettet kommer til at spare i energiforbrug, når energiforbedringen er udført. Du kan for eksempel få 6.000 kroner i energitilskud, hvis du udskifter dit oliefyr med en varmepumpe.

Baggrunden for ordningen med energitilskud til energiforbedringer skal findes i ønsket om at belaste klimaet mindst muligt. Mange varmekilder er nemlig baseret på afbrænding, ligesom dele af elproduktionen også er det – for eksempel i forbindelse med affalds- eller kulforbrænding.

Når forbruget af energi bliver mindsket, daler CO2-udledningen fra for eksempel el-producerende kraftvarmeværker således også. Jo mindre el der er behov for, jo mindre afbrænding er nemlig nødvendig.

Ved at yde tilskud til energiforbedringer, som nedsætter forbruget af el eller behovet for fyring ved afbrænding, øges interessen hos forbrugerne for at udskifte ældre varmekilder - eller udføre andre energimæssige forbedringer i boligen.

Ansøg om energitilskud

Eksempler på energiforbedringer 

Energiforbedringer i boligen kan være mange ting og det er ikke alle projekter, der ydes tilskud til. Det er derfor vigtigt, du søger om energitilskud, inden du påbegynder den ønskede energiforbedring. 

Så risikerer du ikke at få afslag på tilskuddet efter du allerede har investeret penge i boligprojektet.

Det er i øvrigt et decideret lovgivningsmæssigt krav, at du har ansøgt om tilskud inden energiforbedringen er påbegyndt for at kunne modtage energitilskuddet.

Energiforbedringer, der kan udløse energitilskud, er for eksempel:

 • Installation af varmepumpe
 • Skift af varmekilde fra for eksempel oliefyr til fjernvarme
 • Efterisolering
 • Installation af solvarmeanlæg
 • Udskiftning af vinduer og døre

Du finder nemt ud af, om du kan få energitilskud til netop dine planlagte energiforbedringer undervejs i selve ansøgningsprocessen her

Du er også velkommen til at kontakte afdelingen for energibesparelser på telefonnummer 63171900, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Sådan får du energitilskud

Ansøg om energitilskud

Du kan kun ansøge om energitilskud online og det er et krav, at du ansøger inden projektet påbegyndes. Den anslåede energibesparelse fastsættes af Energistyrelsen og kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Du ansøger om energitilskud her

 1. Vælg hvilken opvarmningsform boligen benytter og hvilken energiforbedring, der er tale om fra listen.
 2. Upload dokumentation i form af for eksempel før-billeder eller nuværende energimærkninger.
 3. Afvent bekræftelse af, at vi har modtaget din ansøgning. Du hører i de fleste tilfælde fra os indenfor 1-3 arbejdsdage.
 4. Indkøb materialer og udfør den pågældende energiforbedring.
 5. Indsend kvitteringer og dokumentation for arbejdets udførelse.
 6. Vent på vi overfører tilskudsbeløbet til din bankkonto.

Energitilskud i samarbejde med følgende aktører

Alle energiselskaber i Danmark er forpligtede til at yde en indsats for at reducere det generelle energiforbrug.

Energi Fyn varetager forpligtelsen for nedenstående net- og distributionsselskaber. Når du modtager tilskud fra Energi Fyn overdrages retten til energibesparelsen til et af disse selskaber.

Vores Elnet A/S Fjernvarme Fyn A/S Ravdex A/S
NFS Varme A/S FFV Varme A/S Billund Varmeværk A.M.B.A.
Bramming Fjernvarme A.M.B.A. Bredebro Varmeværk A.M.B.A. Ejby Fjernvarme A.M.B.A.
Farum Fjernvarme A.M.B.A. Fjernvarme Horsens A.M.B.A. Gelsted Fjernvarme A.M.B.A.
Give Fjernvarme A.M.B.A. Gudenådalens Energiselskab A.M.B.A. Haderslev Fjernvarme A.M.B.A.
Hashøj Kraftvarmeforsyning A.M.B.A. Hyllinge-Menstrup Kraftvarme A.M.B.A. Morsø Varme A/S
Nibe Varmeværk A.M.B.A. Odsherred Varme A/S Rejsby Kraftvarmeværk A.M.B.A.
Rødding Fjernvarme Rødkærsbro Fjernvarmeværk A.M.B.A. Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.M.B.A.
Solrød Fjernvarme A.M.B.A. Thorshøj Kraftvarmeværk A.M.B.A. Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk A.M.B.A.
Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.M.B.A. Vojens Fjernvarme A.M.B.A. Haderup Kraftvarmeværk A.M.B.A.
Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.M.B.A. Østervrå Varmeværk A.M.B.A. Østerlund Varme A/S c/o Sønderborg Forsyning