Navigation Søgning

  • Du sparer 3 %
  • Du kender din pris 3 måneder forud
  • Opstart 1. apr 2017
  • Opstart 1. apr 2017
Vest priser Priser fra 35,75 øre/kWh inkl. moms
Øst priser Priser fra 40,88 øre/kWh inkl. moms

KvartalsEl er et elprodukt, hvor prisen følger markedet kvartalsvis. Du sparer altid 3 % i forhold til prisen på almindelig forsyningspligtel, svarende til 1-2 øre/kWh.
Prisen bliver fastsat forud for det kommende kvartal.


Nye regler på elmarkedet

Som følge af de nye regler pr. 1. april 2016 står Energi Fyn Handel A/S også for opkrævning af transport, netabonnement, PSO, afgifter og lignende - f.eks. gebyrer.

Her kan du se oversigten over de enkelte netselskabers tarif-, abonnement- og gebyroversigter, som vil blive direkte viderefaktureret. Det samme gælder energinet.dk’s net- og systemtarif, PSO, afgifter og lignende.

Bindingsperiode

Ingen. Aftalen kan opsiges skriftligt med en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned.

Abonnement

Hos Energi Fyn Handel betaler du et månedligt abonnementet på 12,50 kr. inkl. moms.