Navigation Søgning

 • Lås prisen fast i en periode
 • Undgå overraskelser
 • Mulighed for fast lav pris

Året ud plus 1 år

 • Fast pris resten af året plus 1 år
 • Undgå overraskelser
 • 1. dec 2017 - 31. dec 2018
Vest priser 34,50 øre/kWh inkl. moms
Øst priser 36,73 øre/kWh inkl. moms

Året ud plus 2 år

 • Fast pris resten af året plus 2 år
 • Undgå overraskelser
 • 1. dec 2017 - 31. dec 2019
Vest priser 34,28 øre/kWh inkl. moms
Øst priser 36,21 øre/kWh inkl. moms

1 helt år

 • Fast pris i 1 år
 • Undgå overraskelser
 • 1. jan 2018 - 31. dec 2018
Vest priser 34,57 øre/kWh inkl. moms
Øst priser 36,70 øre/kWh inkl. moms

2 hele år

 • Fast pris i 2 hele år
 • Undgå overraskelser
 • 1. jan 2018 - 31. dec 2019
Vest priser 34,30 øre/kWh inkl. moms
Øst priser 36,17 øre/kWh inkl. moms
Med elproduktet Fastpris fastlåses prisen for en periode efter eget valg. En fastprisaftale er især fordelagtig, hvis du indgår aftalen på et tidspunkt, hvor markedsprisen er lav. Fastpris er et godt valg, hvis du vil kende dine udgifter. Prisen fastlåses, når aftalen indgås og ligger fast i hele leveringsperioden.

VindStrøm

Ønsker du, at 100% af dit forbrug skal komme fra vindmøller, skal du tilvælge VindStrøm. Så reserverer vi den mængde strøm fra vindmøllerne, som svarer til dit årlige forventede forbrug. Du kan købe Vindstrøm som et tillæg til alle Energi Fyns produkter for kun 3 øre/kWh inkl. moms.
Læs mere her

Regler på elmarkedet

Som følge af reglerne på elmarkedet står Energi Fyn Handel A/S for opkrævning af transport, netabonnement, PSO, afgifter og lignende - f.eks. gebyrer.

Her kan du se oversigten over de enkelte netselskabers tarif-, abonnement- og gebyroversigter, som vil blive direkte viderefaktureret. Det samme gælder energinet.dk’s net- og systemtarif, PSO, afgifter og lignende.

Bindingsperiode

Ingen. Aftalen kan opsiges skriftligt med en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned.

Abonnement

Hos Energi Fyn Handel betaler du et månedligt abonnementet på 12,50 kr. inkl. moms.