Navigation Søgning

Kunde hos Energi Fyn

Der er ingen forskel på den el, der kommer ud af stikkontakten, men der er forskel på de elselskaber, der leverer den.

Forsyningspligt bliver til leveringspligt

Reglerne på elmarkedet betyder, at forsyningspligt erstattes med leveringspligt. I Energi Fyns forsyningsområde sker det i maj 2017.

Hidtil har private husstande og virksomheder i Energi Fyns forsyningsområde automatisk fået tildelt ForsyningspligtEl, hvis de ikke selv har valgt et andet elprodukt. Det ophører i maj 2017. 

Herefter gælder leveringspligten, som betyder, at alle elhandelsvirksomheder på det danske marked har pligt til mod betaling at levere elektricitet til private husstande, der anmoder om det.

Det skal du være opmærksom på, når forsyningspligten ophører

Hvis du skal flytte, skal du være opmærksom på, at du ikke længere automatisk modtager ForsyningspligtEl, hvis du ikke selv vælger et elprodukt. Det er derfor vigtigt, at du husker at melde flytning til os, så du kan blive korrekt afmeldt på den adresse, som du flytter fra, og tilmeldt korrekt på den adresse, som du flytter til. 

Hvis du ikke selv aktivt vælger en elleverandør, når du flytter ind i en ny bolig, har den hidtidige elleverandør på adressen ansvaret for at sende dig et tilbud på en elaftale. Du har en frist på minimum 5 hverdage til enten at acceptere tilbuddet, vælge et andet elprodukt eller få afbrudt elforsyningen. Hvis du ikke foretager dig noget, inden fristen udløber, træder den fremsendte aftale automatisk i kraft.

Flytter du i lejebolig, er det som udgangspunkt din udlejer, der hæfter for elforbruget. Ofte vil din udlejer tilbyde dig en elaftale som tillæg til din lejekontrakt. Du kan enten vælge at acceptere aftalen eller indgå en aftale med en anden elleverandør.

Meld flytning

Nyt elprodukt

Har du hidtil modtaget ForsyningspligtEl fra Energi Fyn, vil du fra den 17. maj 2017 modtage elproduktet KvartalsEl. Prissætningen og betingelserne vil være de samme. Det er blot navnet på elproduktet, der ændres. 

Prisen på KvartalsEl fastsættes kvartalsvis og følger som ForsyningspligtEl markedets kvartalspris. Abonnementet på KvartalsEl er det samme, som du plejer at betale, og der er ingen bindingsperiode.

Læs mere om KvartalsEl

Ændringer på din regning

På din aconto for 2. kvartal 2017 kan du se dit nye elprodukt - KvartalsEl.

ForsyningspligtEl dækker forventet elforbrug fra seneste opgørelses- eller acontoperiode til og med den 16. maj 2017. KvartalsEl dækker forventet elforbrug for perioden 17. maj 2017 til 30. juni 2017. 

Har du solceller?

Har du solceller, og er du årsafregnet, vil din afregningsform fortsætte som hidtil. Den eneste ændring er, at dit elprodukt ændrer navn til KvartalsEl.