Navigation Søgning

VindStrøm

Privatkunder og virksomheder med et forbrug under 100.000 kWh kan for kun 3 øre/kWh inkl. moms tilkøbe VindStrøm fra danske vindmøller som et tillæg til alle vores elprodukter.

Virksomheder med et forbrug over 100.000 kWh kan kontakte salgkonsulent Henning Ley-Frantsen på telefon 63 17 26 67 for yderligere information. 

Med VindStrøm fra Energi Fyn vælger du et klimavenligt elprodukt, og du bidrager til den grønne omstilling. 

Produktion af VindStrøm

Vi kan ikke kan styre strømmen direkte fra vindmøllen hen til dit hjem, men vi opkøber strøm fra danske vindmøller, der højst er 2 år gamle, svarende til den mængde VindStrøm, som vi sælger.

Vindstrømsproducenterne sælger deres CO2-frie elproduktion på elbørsen til den markedspris, der er gældende for el, uanset produktionsform.

Producenterne udsteder oprindelsesgarantier - GoO-certifikater (Guarantees of Origin) - svarende til den producerede mængde strøm. Energi Fyn opkøber certifikater svarende til den mængde VindStrøm, der er solgt.

GoO-certifikater er et bevis for den anvendte metode til produktion af strøm. Garantien stilles i form af et certifikat, som udstedes af Energinet.dk. Systemet for udstedelsen af GoO-certifikater er udviklet med henblik på at fremme bestemte produktionsmetoder ved at give disse typer en merværdi på markedet.

Hvordan kan man sælge VindStrøm? 

Markedet for GoO-certifikater er separat fra det fysiske elmarked, hvilket betyder, at certifikatet ikke hænger sammen med salget af elektriciteten, men kan sælges uafhængigt at denne.

Det er GoO-certifikater, der er den underliggende sikkerhed for købet af CO2 fri strøm. Al strøm, der produceres, ledes ind i el-nettet. Det man køber er et oprindelsesbevis eller garanti, som stammer fra en konkret el-produktion (her vindkraft). 

VindStrøm sælges i overensstemmelse med Energinet.dk`s retningslinjer, der er godkendt af Energistyrelsen og er deklareret som "Køb af oprindelsescertifikater for Strøm fra VE-anlæg der er højst 2 år gamle".

Bestil Vindstrøm