Hvad påvirker udviklingen i elpriserne og hvorfor svinger de?
Navigation Søgning

Hvorfor svinger elprisen

I Danmark køber og sælger vi el via den nordiske elbørs Nord Pool Spot og NASDAQ OMX. El er en børsvare på samme måde som korn, olie og stål. Råvaren er blot el i stedet.

Det er på børsen, at elpriserne bliver fastlagt - ud fra udbud og efterspørgsel. Her udbyder bl.a. svenske, norske og danske producenter (f.eks. kraftværker og vindmøller) el fra forskellige energikilder. Det er også her, at leverandører som f.eks. Energi Fyn, køber strømmen til vores kunder.

Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder, dvs. at markedet kan opleve voldsomme prisudsving fra time til time og fra dag til dag. Der er flere faktorer som påvirker elpriserne i Danmark, og vi nævner her nogle af de væsentligste:

 • Vandkraft
  En stor del af den strøm, der produceres i Norge og Sverige kommer fra vandkraftværker. Mængden af vand i de svenske og nordske vandmagasiner påvirker derfor elpriserne i Danmark. Er der overskud af vand, falder prisen på el. Det samme gør produktionen af vindkraft. Et tørt og vindstille år vil få elpriserne til at stige.
 • Vindkraft
  I Danmark produceres en del af strømmen af vindmøller. Ofte vil det derfor være sådan, at når det blæser meget falder elprisen.
 • Atomkraft
  I Sverige produceres der strøm på vandkraftværker, men også på atomkraftværker. Hvis kapaciteten på disse værker ikke udnyttes fuldt ud, påvirker det elprisen opad. I de seneste år er der set eksempler på voldsomt stigende elpriser i Danmark i en kort periode pga. nedbrud eller reparation af de svenske a-kraftværker.
 • Forbrug og temperatur
  Udbud og efterspørgsel på el påvirker elprisen, ligesom hård frost og sne ofte er ensbetydende med højere elpriser. Det er helt normalt med højere elpriser om vinteren.
 • Priser på olie, kul, fragtrater og CO2-kvoter
  Hovedingrediensen til produktion af strøm i Danmark er kul. Som energikilde udgør kul 44 % af den samlede produktionen af 1 kWh. Niveauet for elprisen vil derfor være afhængig af udviklingen af brændselspriserne på kul, men også olie, fragtrater og CO2-kvoter.
 • Andet f.eks. verdensøkonomi
  Nyheder om krig, terror og naturkatastrofer påvirker elprisen. Et eksempel på dette var jordskælvet i Japan i marts 2011. Uroen omkring dette fik elprisen til at stige drastisk.