Navigation Søgning

Om Energi Fyn

Energi Fyns andelshavere har stemt, og de 90 repræsentantskabsmedlemmer, der i de kommende fire år skal være med til at sætte retningen i Energi Fyn er nu fundet.

Om valget generelt

Se svar

Hvad kræver det at være repræsentant?

Ud over at være andelshaver og myndig behøver du ikke at have en speciel baggrund eller et særligt kendskab til energibranchen for at være repræsentant i Energi Fyns repræsentantskab. Det vigtigste er, at du er engageret og har lyst til at være en del af et selskab, der arbejder for at skabe udvikling på Fyn.
Se svar

Hvad er repræsentantskabets opgaver?

Repræsentantskabet mødes ved to årlige møder og bidrager til at sætte retningen for Energi Fyns udvikling, godkende årsrapport og vælge Energi Fyns bestyrelse blandt repræsentantskabsmedlemmerne.
Se svar

Hvor længe bliver jeg valgt for?

Du vælges for en 4-årig periode med start 1. januar 2019.
Se svar

Får jeg løn for at sidde i repræsentantskabet?

Du får ikke løn, men du får en mødediæt, der pt. er 1.416 kr. pr. møde. Der er 2 møder om året - et i april og et i november.

Du får også dækket transportudgifter mellem din bopæl og Energi Fyn.
Se svar

Kan jeg som repræsentant stille op til bestyrelsen?

Der afvikles valg til bestyrelsen hvert andet år, næste gang i april 2019. Alle repræsentantskabsmedlemmer er valgbare til bestyrelsen indtil 5 år efter de har nået pensionsalderen.

Om at være opstillet og stemme til valget

Se svar

Må jeg føre valgkampagne?

Du må gerne indrykke annoncer i avisen, dele foldere ud på gaden og hvad du ellers kan finde på, men det er for din egen regning.

Som opstillet kandidat vil der være en kandidatpræsentation af dig der, hvor man skal stemme.

Energi Fyn stiller "valg badges" til rådighed, som du kan bruge på Facebook til at gøre opmærksom på, at du er kandidat.

Se svar

Kan jeg stemme på alle opstillede kandidater?

Du kan stemme på de kandidater, der er opstillet i det valgområde, hvor du selv har en elinstallation, og du kan kun stemme på én kandidat. Du vil også kun modtage en stemmeseddel med kandidater i dit valgområde.
Se svar

Jeg har ikke fået nogen stemmeseddel?

Du vil modtage en stemmeseddel og oplysning om de kandidater, du kan stemme på, med posten i løbet af uge 42. Hvis du har spørgsmål til din stemmeseddel eller ikke har modtaget en efter mandag den 22. oktober, skal du kontakte Assembly Voting på mail support@aion.dk eller telefon: 2612 2520 alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00 og 20.00. Her får du oplyst en pinkode, som du skal bruge, når du stemmer elektronisk fra Energi Fyns hjemmeside.

Du skal bruge dit målepunktnr. for at få oplyst den pinkode, du skal bruge til at stemme elektronisk. Du finder målepunktsnr. på din faktura fra Energi Fyn, men vi kan også hjælpe dig med at få det oplyst ved henvendelse til valg@energifyn.dk eller 63 17 19 03.

Se svar

Er min stemme anonym?

Din stemme registreres via en kode og er anonym.
Se svar

Jeg har flere elinstallationer og har modtaget flere stemmesedler.

Uanset antal af elinstallationer kan en andelshaver ikke afgive mere end 10 stemmer i alt. Er samtlige installationer i samme valgområde, modtager man 10 stemmesedler til dette valgområde. Er installationerne i flere valgområder, fordeles de 10 stemmer forholdsmæssigt mellem disse valgområder. Hvis der i et valgområde ikke afholdes valg, fordi der ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, er eventuelle stemmer fordelt i dette valgområde gået tabt.

Om at stille op til valget

Se svar

Hvad er en stiller?

En stiller er en andelshaver, der bor i samme valgområde, som du stiller op i, og som gerne vil anbefale dig som kandidat til Energi Fyns repræsentantskabsvalg. Du skal have 5 stillere for at stille op som kandidat til valget.
Se svar

Hvad skal jeg have fra mine stillere?

Hvis du stiller op elektronisk via "Stil op" her på siden, skal du have dine stilleres mailadresse og aftagenr. Aftagenr. findes på elregningen - klik her for at se et eksempel.

Hvis du ikke stiller op elektronisk, men stiller op via en stillerliste, skal du have dine stilleres navn, adresse, mailadresse og underskrift. Stillerliste får du ved at printe den fra siden "Stil op" i højre side her eller ved henvendelse til Energi Fyn på 63171903 eller valg@energifyn.dk.

OBS! Hvis du stiller op via stillerliste, skal vi have din opstilling senest fredag den 14. september kl. 15.00.

Se svar

Kan jeg stille op for en virksomhed?

Du kan godt stille op for en virksomhed, der har en elinstallation i Energi Fyns forsyningsområde.
Se svar

Hvis jeg har en elinstallation i flere valgområder, kan jeg så stille op flere steder?

Du kan kun stille op i ét valgområde, og dine stillere skal også være fra det valgområde, hvor du stiller op. Har du en elinstallation i flere valgområder, skal du derfor vælge, i hvilket valgområde du ønsker at opstille.

Se svar

Jeg vil gerne stille op, men skal flytte i valgperioden?

Du kan godt stille op, selv om du flytter fra et valgområde til et andet i valgperioden. Du skal stille op med den adresse, du har pr. 10. september 2018.
Se svar

Kan min ægtefælle/samlever være stiller?

Du kan ikke benytte en stiller, der har den samme elinstallation som dig selv.
Se svar

Hvad skal jeg skrive i min kandidatpræsentation?

Det er helt op til dig selv, hvordan du vil præsentere dig som kandidat til valget. Energi Fyn tager forbehold for eventuel redigering af teksten. Bemærk, at der er et begrænset antal anslag til din præsentation.
Se svar

Hvad sker der med de personlige oplysninger, jeg har givet i forbindelse med min opstilling?

Hvis du bliver valgt til repræsentantskabet, vil dit navn og adresse samt din kandidatpræsentation stå på Energi Fyns hjemmeside, sådan at alle andelshavere kan se, hvem der repræsenterer dem i Energi Fyns repræsentantskab.

Hvis du ikke bliver valgt til repræsentantskabet, vil dine oplysninger blive slettet umiddelbart efter valget er afsluttet.