Navigation Søgning

Om Energi Fyn

Energi Fyns andelshavere har stemt, og de 90 repræsentantskabsmedlemmer, der i de kommende fire år skal være med til at sætte retningen i Energi Fyn er nu fundet.

I slutningen af august starter valget til Energi Fyns repræsentantskab. Vi skal have valgt 90 repræsentanter blandt vores fynske andelshavere, og vi har brug for dig.

Valgområder

De 90 repræsentanter skal vælges i 5 valgområder. Her kan du se valgområderne.

I valgområde 1 skal der vælges 18 repræsentanter.
I valgområde 2 skal der vælges 17 repræsentanter.
I valgområde 3 skal der vælges 19 repræsentanter.
I valgområde 4 skal der vælges 18 repræsentanter.
I valgområde 5 skal der vælges 18 repræsentanter.

Valgregler

Energi Fyns repræsentantskabsvalg afvikles efter et valgregulativ, der fastsætter regler og procedure for valgets afvikling. Her kan du se valgregulativet.

Stem

Selve valget til Energi Fyns repræsentantskab foregår i perioden fra den 15. oktober 2018 til den 31. oktober 2018 kl. 15.00. Stemmeseddel udsendes med post til alle Energi Fyns andelshavere i løbet af uge 42 og mandag i uge 43.

Valgresultatet offentliggøres i midten af november.

Det nye repræsentantskab tiltræder den 1. januar 2019 og sidder i en 4-årig periode.