Helnæs Lokalråd modtager 128.500 kroner til renovering af en bygning, der benyttes af Helnæs Akut- og Brandberedskab til opbevaring af brandsprøjte samt medicin og udstyr til akutberedskabet, hvilket muliggør en hurtig indsats fra lokalberedskaberne til øens beboere. Bygningen har ikke været vedligeholdt i mange år og er nu i så dårlig forfatning, at udstyret ikke længere kan opbevares forsvarligt.