Tilbage til Fondsmodtagere 2020 - Almene Fond

Foreningen Børnelejren på Langeland

Foreningen Børnelejren på Langeland

Foreningen Børnelejren på Langeland modtager 80.000 kroner til indkøb og montering af lovpligtigt automatisk brandalarmeringsanlæg/tale varslingsanlæg, som skal etableres i forbindelse med renovering af lokaliteter, der skal anvendes til børn, der er kørestolebrugere, og som ikke tidligere har kunnet deltage på lejrophold, fordi der ikke har været de nødvendige faciliteter.