Navigation Søgning

Vi undersøger interessen for fibernet i Aarup

2. marts 2020

Vi er netop nu i gang med at undersøge interessen for fibernet blandt 1.900 husstande i Aarup og omegn.

Mange beboere i Aarup og omegn har gennem tiden henvendt sig til Energi Fyn, fordi de gerne vil have udrullet fibernet i området. Derfor er Energi Fyn nu gået i gang med at undersøge interessen for fibernet, og tilslutter mere end 50 procent af beboerne sig, vil Energi Fyn udrulle fibernet.

- Vi har fået mange forespørgsler fra beboere i området på udrulning af fibernet. Derfor undersøger vi nu i tæt samarbejde med lokale ildsjæle interessen for fibernet blandt i alt 1.900 husstande i Aarup og omegn. Vi udruller fibernet i området, hvis interessen er tilstrækkelig stor, fortæller Carsten Nedergaard Hansen, bredbåndsdirektør hos Energi Fyn.

Stor betydning for lokalområdet

Udrulning af fibernet har stor betydning for et lokalområde som Aarup.

- Fibernet er en fremtidssikring af området og en væsentlig faktor, hvis man skal sælge eller købe hus. Derudover styrker det også erhvervslivet i området, fortæller Carsten Nedergaard Hansen.

En af de beboere, der har henvendt sig til Energi Fyn og gør en stor indsats for at få udrullet fibernet i Aarup og omegn, er Bo Haulund Nielsen. Han er som mange andre i området udfordret på grund af den nuværende ustabile internetforbindelse. 

- Vores nuværende internetforbindelse er meget ustabil på de tidspunkter, hvor der er mange, der bruger internet. Det har store gener, hvis man som jeg arbejder med større overførsler af data. En fiberforbindelse vil kunne give mig en direkte forbindelse med både høje up- og downloadhastigheder og meget kortere svartider på netværket, siger Bo Haulund Nielsen, der ikke er i tvivl om, at fibernet er vigtigt for et område som Aarup

- Jeg er ikke i tvivl om, at fremtiden ligger i fibernet til blandt andet streaming af spil, film og underholdning. Samtidig vil en stabil og hurtig fiberforbindelse gøre mine og mange andres muligheder for at drive virksomhed og arbejde i området meget lettere.

Den lokale opbakning er afgørende 

Energi Fyn udruller fibernet i de områder på Fyn, hvor efterspørgslen fra kunderne er tilstrækkelig stor. I dag har cirka 75.000 fynske husstande mulighed for at få fibernet fra Energi Fyn.

- Da vi får mange henvendelser fra beboere i området, har vi valgt at undersøge interessen for fibernet uden om antenneforeningen. Når så mange af Energi Fyns andelshavere i et område efterspørger bedre infrastruktur, er vi nødsaget til at reagere og gøre, hvad vi kan for at understøtte interessen. Et samarbejde med antenneforeningen i byen havde naturligt været en fordel for både os og vores andelshavere og ikke mindst samfundet, men i Aarup er et samarbejde dog ikke lykkes, hvorfor vi nu undersøger interessen selv, forklarer Carsten Nedergaard Hansen.

Ønsker mere end 50 procent af beboerne i området fibernet, etablerer Energi Fyn fibernet i området. Sidste frist for at tilmelde sig projektet er den 1. juni 2020. 

Vi holder informationsmøde i Aarup Hallen onsdag den 18. marts og tirsdag den 31. marts begge dage kl. 19. Her har man mulighed for at få mere information om fibernet og de muligheder, det giver.