Navigation Søgning

Et stærkt andelsejet energiselskab

25. april 2019

Energi Fyn har i dag holdt ordinært repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet har godkendt selskabets årsrapport 2018. Energi Fyn fortsætter den positive og sunde resultatudvikling og står stærkt som fynboernes energiselskab.

Energi Fyn-koncernens samlede regnskabsresultat udviser et overskud på 95 millioner kroner før skat. Det er 24 millioner kroner over budget, hvilket anses for at være tilfredsstillende.

- 2018 har været et begivenhedsrigt og positivt år for Energi Fyn. Vores økonomiske fundament og robusthed betyder, at vi 2018 har kunnet udvikle og udvide vores forretning, således at vi står stærkt som moderne, andelsejet energiselskab, siger adm. direktør Bent Agerholm.  

En forretning i vækst

Energi Fyn er ejet af 205.000 fynske andelshavere og har derfor et naturligt fundament på Fyn, men med købet af 65.000 naturgaskunder i 2018, har der åbnet sig nye muligheder for Energi Fyn. 

- Vores fundament er på Fyn, men vi har et nationalt udsyn og er klar til at gribe de muligheder, der kan skabe værdi for vores andelshavere. Det gjorde vi blandt andet, da vi i foråret 2018 købte de dele af NGF Nature Energy, der sælger gas til private og virksomheder og senere på året 5.500 naturgaskunder fra Engros Gas. Med købene styrker vi vores position på markedet markant, og det giver os mange nye muligheder og synergieffekter, siger Bent Agerholm.

Fart på den fynske udvikling

Hos Energi Fyn er man ikke i tvivl om, at det netop nu går stærk mange steder på Fyn. I årets løb har energiselskabet etableret mange nye installationer - både omfattende installationer til for eksempel SDU og flere gartnerier samt mindre installationer til nye parcelhusgrunde. 

Også på bredbåndsområdet går det stærkt, og i løbet af året har Energi Fyn udrullet fibernet til godt 7.000 andelshavere, hvilket betyder, at knap 70.000 husstande på Fyn nu har mulighed for at få fibernet fra Energi Fyn.

- Den store efterspørgsel efter vores kompetencer og produkter, giver os mulighed for at være en aktiv medspiller i den fynske udvikling og investere i fremtiden. Som andelsselskab er det vores vision at være en værdiskabende energikoncern, og for at vi fortsat kan være det, skal vi løbende kunne præstere gode resultater og have fokus på økonomisk ansvarlighed, forklarer Bent Agerholm.

Grøn omstilling

Også Energi Fyns aktiviteter på vindmølleområdet er blevet udvidet betragteligt i 2018. I februar blev Energi Fyns tre vindmøller på LINDØ port of ODENSE idriftsat, og Energi Fyn har i årets løb investeret i yderligere tre vindmøller.

- Vi ejer nu 26 vindmøller med en samlet produktion, der svarer til cirka 55.000 husstandes årlige forbrug. Vi ønsker at deltage aktivt i udviklingen af et bæredygtigt energisystem og dermed bidrage til den grønne omstilling. Det gør vi blandt andet via vores aktiviteter inden for vindmøller, men også gennem vores energirådgivning og vores fokus på varmepumper, fortæller Bent Agerholm.

Valg til bestyrelsen

På repræsentantskabsmødet, der var det første efter repræsentantskabsvalget i efteråret 2018, blev der valgt tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. De valgte er: Søren Thorsager, Jørn Frederik Jørgensen og Louise Andersen samt Ulrikka B. Nissen og Anders Kristensen som suppleanter. Energi Fyn a.m.b.a.'s bestyrelse består desuden af: Bjarne Ivan Hansen, Cæcilie Ning Hage, Knud Bjørn og Christian Hein.

Bestyrelsen konstituerer sig den 30. april.

 

Energi Fyn i tal

  • Energi Fyns historie går 125 år tilbage i tiden og har rødder i den danske andelstanke.
  • 205.000 andelshavere ejer hver især en del af Energi Fyn.
  • I 2018 sørgede vi for, at fynboerne havde strøm i stikkontakten 99,997 %
  • Energi Fyn ejer 26 vindmøller, der i et normalt vindår har en forventet årlig produktion på 220.000.000 kWh.
  • Knap 70.000 andelshavere har mulighed for at få lynhurtigt fibernet fra Energi Fyn.
  • Gennem netselskabet Vores Elnet ejer og servicerer Energi Fyn 83 60/10 kV stationer, 4209 10/0,4 kV transformerstationer, 247 km 60 kV kabler, 455 km 60 kV luftledninger, 3.809 km 10 kV kabler, 58.774 kabelskabe og mere end 207.000 elmålere.
  • I 2018 realiserede Energi Fyns energirådgivning besparelser på 118 GWh. Det svarer til det samlede energiforbrug i cirka 5.300 husstande.
  • Energi Fyns kunde- og afregningsselskab Administrationsservice Fyn håndterede i 2018 mere end 560.000 afregningsforhold inden for el, gas, bredbånd, fjernvarme, vand, afløb og renovation.
  • Energi Fyn drifter og vedligeholder mere end 86.000 gadelamper på Fyn.
  • I 2018 leverede Energi Fyn mere end 300 mio. m3 gas til virksomheder og private husstande i hele Danmark.

Se Energi Fyns Årsrapport 2018