Navigation Søgning

Energi Fyns formandskab er genvalgt

1. maj 2019

Energi Fyns bestyrelse holdt konstituerende møde 30. april 2019. Energi Fyns formandskab blev genvalgt med Søren Thorsager som bestyrelsesformand og Bjarne Ivan Hansen som næstformand.

På det konstituerende bestyrelsesmøde fik Energi Fyn-koncernen sat navn på bestyrelsens formand og næstformand for de kommende 2 år. Energi Fyns hidtidige formand Søren Thorsager blev genvalgt som bestyrelsesformand, ligesom Bjarne Ivan Hansen blev genvalgt som næstformand. Formandskabet vedrører såvel Energi Fyn a.m.b.a. som Energi Fyn Holding A/S.

Forud for det konstituerende bestyrelsesmøde blev der den 25. april afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Energi Fyn, hvor Søren Thorsager og Jørn Frederik Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen, mens Louise Andersen blev valgt til bestyrelsen for første gang. Ulrikka Brændgaard Nissen og Anders Kristensen blev valgt som suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne og Ulrikka Brændgaard Nissen blev valgt for en 4-årig periode, mens Anders Kristensen blev valgt for en 2-årig periode.

Energi Fyn a.m.b.a.'s bestyrelse består således nu af formand Søren Thorsager, næstformand Bjarne Ivan Hansen, Jørn Frederik Jørgensen, Cæcilie Ning Hage, Knud Bjørn, Christian Hein og Louise Andersen. Energi Fyn Holding A/S' bestyrelse består herudover af 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - Gitte N. Hansen, Henning Ley-Frantsen, Anders Nøhr Jensen og Jan Eriksen.

- Jeg er naturligvis glad for, at en enig bestyrelse igen pegede på mig som bestyrelsesformand. Men jeg er ikke mindst glad for, at vi nu har fået valgt Energi Fyns bestyrelse, og i den forbindelse glæder det mig meget, at vi kan sige velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem. Jeg ser meget frem til samarbejdet i bestyrelsen og til at fortsætte den fastlagte kurs og dermed fortsat sikre Energi Fyns udvikling, så vi også fremover kan være en attraktiv og økonomisk robust energikoncern til glæde og gavn for Fyn, vores andelshavere, kunder og medarbejdere, udtaler bestyrelsesformand Søren Thorsager.