Navigation Søgning

Hvor meget el bruger du?

6. januar 2020

Vi har taget hul på et nyt år, og der skal gøres status over det gamle. I den forbindelse kan du med fordel også gøre status over dit elforbrug.

I dag er langt de fleste elmålere fjernaflæste. Det betyder, at du løbende let kan følge dit elforbrug, men det er nok de færreste af os, der alligevel ved, hvor meget el vi egentlig bruger i løbet af et år.

Bruger du mere eller mindre el end gennemsnitsdanskeren?

Den el, som du bruger, bliver opgjort i kWh, hvilket er en forkortelse for kilowatt-time. Hvor mange kWh du bruger, afhænger af flere ting. Blandt andet hvilken type bolig du bor i, hvor mange der bor i din husstand, og hvordan dit hjem er opvarmet. Samtidig har antallet af elektriske apparater selvfølgelig også betydning for dit forbrug af kWh.

En gennemsnitsdansker bruger omkring 1.600 kWh el om året. Men man kan godt skære sit elforbrug ned til cirka 1.000 kWh/år pr. person, uden at man skal give afkald på komforten. Man skal blot være bevidst om sine vaner og have fokus på de mest energieffektive apparater, når man køber nyt. Bor du alene, er det dog mere realistisk at sigte efter et årligt forbrug på 1.500 kWh, fordi forbruget til for eksempel fryser og køleskab næsten er uafhængigt af antallet af beboere i husstanden. 

Se hvor meget el du bruger

Hvor mange kWh din husstand samlet set har brugt, kan du se ved at logge ind på Mit Energi Fyn. Her kan de se dine regninger og dit forbrug. Du kan også følge dit elforbrug helt ned på timebasis i vores gratis app og på den måde nemt få et hurtigt overblik. 

Sådan er din elregning opbygget

På din elregning kan du se dit forbrug opgjort i kWh. Din elregning, består af en række forskellige poster. Den første post er det elprodukt, som du har valgt samt et abonnement til din elleverandør. Det er denne del af elregningen, som du normalt kan lave en individuel aftale om med din elleverandør. 

De øvrige poster på dig elregning er betaling for transport både til dit lokale netselskab samt til det statsejede selskab Energinet. Det dækker over de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til dig samt til udbygning og vedligeholdelse af elnettet.

Du betaler desuden abonnement til dit lokale netselskab. Derudover bliver du opkrævet en række afgifter og gebyrer på vegne af Energinet og staten. Afgifterne dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle skal betale til. Og så betaler du moms.

På din elregning står der en gennemsnitspris pr. kWh. Den viser, hvad din samlede gennemsnitspris for en kWh har været i den periode, som regningen dækker.

Se et eksempel på en elregning og få en forklaring på de forskellige poster på regningen.

Følg dit forbrug

Det er en god idé at holde øje med din elregning og dit forbrug og løbende følge med i, hvor mange kWh du bruger. Det gør det meget lettere for dig at sætte ind, hvis dit forbrug stiger.