Navigation Søgning

El har aldrig været grønnere

2. februar 2020

I 2019 kom halvdelen af vores elforbrug fra vind og sol. Det er verdensrekord og viser den enorme udvikling, som Danmarks energisystem har været igennem de sidste ti år.

Den store andel af vedvarende energi betyder at vores elforbrug i 2019 blot udledte 150 gram CO2 pr. kilowatt-time mod 426 gram CO2 pr. kilowatt-time i 2010. Ifølge Energistyrelsens basisfremskrivning vil dansk produktion af grøn strøm allerede i 2028 overgå vores eget samlede elforbrug.

Derfor spiller elektrificering en vigtig rolle i forhold til at nå klimamålet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 og være helt klimaneutrale i 2050. Men det vil kræve en indsats af os alle, og nogle helt andre forbrugsvalg end mange af os træffer i dag.

Vælg et grønt elprodukt

Som forbruger kan du for eksempel starte med at vælge et grønt elprodukt.

Vi oplever, at flere og flere elkunder har fokus på klimaet, når de vælger elprodukt. Men det kan være vanskeligt at gennemskue, hvordan det fungerer, når man ønsker at købe et grønt elprodukt, og hvilken forskel det reelt gør.

I bund og grund er el ikke meget anderledes end andre vare og flyder i forhold til udbud og efterspørgsel – også over landegrænser. Det danske elnet er tæt forbundet med elnettet i vores nabolande og den strøm, der kommer ud af stikkontakten, er en blanding af energi fra både vindmøller, solceller, vandkraft, atomkraft, kul, biobrændsler og naturgas, uanset hvilket elprodukt man vælger. 

Hvorfor vælge et grønt elprodukt fremfor et andet elprodukt? 

Når man som forbruger vælger et grønt elprodukt, er man med til at gøre en forskel for miljøet, man bidrager til, at der fortsat investeres i vedvarende energikilder, og man sender et signal om, at man som forbruger ønsker mere vedvarende energi. Derfor giver det rigtig god mening at vælge et grønt elprodukt, når man køber el.

Hvad køber du, når strømmen i din stikkontakt ikke nødvendigvis er grøn?

Når der produceres strøm via af vedvarende energikilder som for eksempel vindmøller, udstedes der et certifikat, der dokumenterer, at vindmøllen leverer strøm til det fælles elnet. Hver gang en forbruger ønsker at købe grøn strøm, reserveres en andel af de certifikater til forbrugeren. EU fører kontrol med de grønne certifikater og sikrer, at det samme certifikat ikke bliver solgt flere gange.

Jo flere kunder der køber grøn strøm, jo flere certifikater skal der bruges. Det betyder, at fossile energikilder som kul og olie fortrænges fra markedet.

Ved at købe grøn strøm sender man et signal om, at andelen af vedvarende energi i elnettet skal øges.

Vi ønsker at medvirke til at udvikle et bæredygtigt energisystem og bidrage til regeringens klimamål. Derfor ejer og driver vi blandt andet vindmøller flere steder i Danmark, ligesom vi sælger grøn strøm til både virksomheder og private kunder gennem blandt andet elproduktet NaturEl. 

Læs mere om NaturEl