Navigation Søgning

Husk at søge om tilskud inden du energirenoverer

28. april 2019

Overvejer du at renovere din bolig, kan det godt betale sig at prioritere de energibesparende løsninger. Det betyder ikke alene, at du sparer penge på varmeregningen, din boligs værdi vil også blive øget.

Virksomheder og private forbrugere har mulighed for at søge om tilskud til energisparetiltag. Du kan søge om tilskud direkte hos os eller gennem en aktør, der har en aftale med os, hvis arbejdet resulterer i energiforbedringer. En aktør kan både være en rådgiver, håndværker, installatør eller energivejleder.

Læs mere om tilskud til energiforbedringer

Hvad kan du få tilskud til?

Energiforbedringer i boligen kan være mange ting, og det er ikke alle projekter, der ydes tilskud til. Det er derfor vigtigt, du søger om energitilskud, inden du påbegynder den ønskede energiforbedring, uanset om du selv laver en aftale med et energiselskab, eller om du indgår en aftale via en aktør.

Vi udbetaler et kontant tilskud på 0,25 kr. inkl. moms for de kWh, der spares det første år efter, at besparelsestiltaget er realiseret.

Vi giver typisk tilskud til efterisolering af vægge og tagkonstruktion samt installation af mere energieffektiv opvarmning som for eksempel varmepumper, udskiftning af kedler og nye vinduer. 

Tilskuddet bliver beregnet på basis af den teoretiske energibesparelse, og er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for det beløb, som du sparer ved at investere i energirenoveringstiltaget. Din besparelse på din energiregning vil afhænge af din adfærd i det daglige. 

Krav til dokumentation

Rammerne for, hvordan vi sikrer, at aktører foretager korrekte opmålinger, er udstukket af Energistyrelsen. Som energiselskab er vi forpligtiget til at sikre, at vi modtager den rigtige dokumentation fra dig eller den aktør, der udfører energirenoveringen. Derfor tjekker vi, at de projekter, der modtager tilskud, er gennemført og korrekt dokumenteret samt lever op til kravene i ordningen. Du vil derfor opleve, at vi stiller en række krav til dokumentation både før og efter, at arbejdet er udført.  

Søg inden arbejdet påbegyndes

Du kan få mere information om energitilskuddet her eller ved at kontakte din håndværker eller rådgiver.

Det er vigtigt, at du husker at indgå en aftale om energitilskud, inden du bestiller materialer eller indgår aftale om udførelse af arbejdet. Og så skal du huske, at du kun kan indgå én aftale om tilskud til et projekt, også selvom der er flere håndværkerfirmaer eller rådgivere, der er med til at løse opgaven.

Husk håndværkerfradraget

Håndværkerfradraget giver mulighed for et fradrag på 12.200 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til en række håndværksydelser.

Finansiering

Hos Energi Fyn har vi et samarbejde med Merkur Andelskasse, som betyder, at man som privat elkunde hos Energi Fyn har mulighed for at optage lån hos Merkur Andelskasse til at finansiere udgifter i forbindelse med energiforbedringer som for eksempel køb af varmepumper eller nye vinduer. Lånet finansieres af Merkur Andelskasse og afdrages via ens elregning, der ikke nødvendigvis bliver større end den plejer at være, selvom man samtidig betaler af på sit lån. Energibesparelsen i sig selv vil ofte kunne betale for lånet.

Læs mere om dine muligheder for at finansiere dine energiforbedringer