Navigation Søgning

Forstå din elregning

13. januar 2019

Vi har taget hul på et nyt år, og der skal gøres status over det gamle. Hos Energi Fyn gør vi netop nu status over vores kunders forbrug i 2018 og sender inden længe en el-opgørelser ud til vores kunder.

I dag er langt de fleste elmålere fjernaflæste. Det betyder, at vi løbende kan gøre status over dit forbrug, og at du hvert kvartal kan vælge at få en opgørelse sammen med din aconto opkrævning.

Er din elmåler ikke fjernaflæst, eller kan dit netselskab ikke få kontakt til din elmåler, skal den aflæses manuelt, og dit forbrug skal gøres op en gang årligt, således at vi kan sende dig en opgørelse sammen med din acontoregning for næste betalingsperiode.

Bliv klogere på din elregning

Hvis du kigger nærmere på din elregning, vil du se, at den består af en række forskellige poster. Den første post er det elprodukt, som du har valgt samt et abonnement til din elleverandør. Det er denne del af regningen, som du normalt kan lave en individuel aftale om med din elleverandør. 

De øvrige poster på regningen er betaling for transport både til dit lokale netselskab samt til det statsejede selskab Energinet. Det dækker over de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til dig samt til udbygning og vedligeholdelse af elnettet.

Du betaler desuden abonnement til dit lokale netselskab.

Derudover bliver du opkrævet en række afgifter og gebyrer på vegne af Energinet og staten. Afgifterne dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle skal betale til - blandt andet PSO (Public Service Obligations). PSO-afgiften vil gradvist blive afskaffet frem mod 2022, men vil fortsat være at finde på elregningen, indtil den er helt udfaset. Du betaler desuden moms.

På elregningen står der desuden en gennemsnitspris pr. 1 kWh. Den viser, hvad din samlede gennemsnitspris for en kWh har været i den periode, som acontoregningen eller opgørelsen dækker. 

Klik her og se et eksempel på en elregning, hvor du kan se, hvad de enkelte poster består af. 

Sådan er elprisen sammensat

Prisen for dit elprodukt udgør kun cirka 18 procent af det samlede beløb, mens afgifter til staten og moms udgør omkring 65 procent, og udgifter til transport udgør de sidste cirka 17 procent. Det betyder, at største delen af din regning består at poster, som du ikke kan ændre på. Husk derfor altid at se dig godt for og undersøge hele prisen, inden du vælger elleverandør.

Følg dit forbrug

Det er en god idé at holde øje med din elregning og dit forbrug. Har du en fjernaflæst elmåler, kan du følge dit elforbrug helt ned på timebasis her. Du kan også gratis hente vores app og få et hurtigt overblik over dit forbrug.

Når du følger dit forbrug bliver det nemmere for dig at iværksætte og følge effekten af energisparetiltag i din bolig.