Navigation Søgning

Grøn strøm - hvad er op og ned?

7. august 2019

Der er stor interesse for klimaet og klimavenlige produkter - også når det kommer til strøm. Flere og flere elkunder har fokus på klimaet, når de vælger elprodukt. Men det kan være vanskeligt at gennemskue, hvordan det fungerer, når man vælger at købe et grønt elprodukt, og hvilken forskel det reelt gør.

I bund og grund er el ikke meget anderledes end andre varer og flyder i forhold til udbud og efterspørgsel – også over landegrænser.

Det danske elnet er tæt forbundet med elnettet i vores nabolande og den strøm, der kommer ud af stikkontakten, er en blanding af energi fra både vindmøller, solceller, vandkraft, atomkraft, kul, biobrændsler og naturgas, uanset hvilket elprodukt man vælger. 

Hvorfor så vælge et grønt elprodukt fremfor et andet elprodukt? 

Når man som forbruger vælger et grønt elprodukt, er man med til at gøre en forskel for miljøet, man bidrager til, at der fortsat investeres i vedvarende energikilder, og man sender et signal om, at man som forbruger ønsker mere vedvarende energi. Derfor giver det god mening at vælge et grønt elprodukt, når man køber el.

Hvad køber man reelt, når strømmen i ens stikkontakt ikke nødvendigvis er grøn?

Når der produceres strøm via vedvarende energikilder som for eksempel vindmøller, udstedes der et certifikat, der dokumenterer, at vindmøllen leverer strøm til det fælles elnet. Hver gang en forbruger ønsker at købe grøn strøm, reserveres en andel af de certifikater til forbrugeren.

EU fører kontrol med de grønne certifikater og sikrer, at det samme certifikat ikke bliver solgt flere gange. Jo flere kunder der køber grøn strøm, jo flere certifikater skal der bruges. Det betyder, at fossile energikilder som kul og olie fortrænges fra markedet. Ved at købe grøn strøm er man med til at sikre, at andelen af vedvarende energi i elnettet øges.

Et bæredygtigt energisystem

Hos Energi Fyn ønsker vi at medvirke til at udvikle et bæredygtigt energisystem og bidrage til regeringens mål om, at vi udleder 70 procent mindre CO2 i 2030. Derfor ejer og driver vi blandt andet vindmøller flere steder i Danmark, ligesom vi sælger grøn strøm til både virksomheder og private kunder gennem blandt andet elproduktet NaturEl.  

Den offentlige virksomhed Energinet opgør hvert år, hvordan vores strøm bliver produceret. Sidste år blev 40,7 procent af vores elforbrug dækket af vindkraft og 2,3 procent af sol. Andelen af strøm fra vindmøller og solceller er mere end fordoblet i forhold til for 10 år siden, men cirka 25 procent af vores elforbrug bliver fortsat dækket af kul, olie og naturgas.

Forhåbentlig vil andelen af vedvarende energi vokse yderligere i fremtiden, og forhåbentlig får vi udviklet teknologi og infrastruktur, så vi kan lagre grøn strøm og dermed få sat yderligere skub i den grønne omstilling.