Navigation Søgning

Energi Fyn overtager gaskunderne fra Nature Energy

25. april 2018

Energi Fyn har den 24. april 2018 underskrevet en købsaftale med Nature Energy om at købe de dele af Nature Energy, som sælger gas til privatkunder og virksomheder. Såfremt konkurrencemyndighederne godkender aftalen vil de 60.000 kunder, som tidligere har fået leveret gas fra Nature Energy, i fremtiden få gassen leveret af Energi Fyn.

Energi Fyn har i en årrække set gassalg som et forretningsområde, der ligger i naturlig forlængelse af den eksisterende forretning. Det er derfor med stor tilfredshed for såvel Energi Fyn og Nature Energy, at der er underskrevet en købsaftale, hvor Energi Fyn overtager den del af selskabet, der sælger naturgas til privatkunder og virksomheder, mens Nature Energy beholder biogasselskabet og dermed kan følge de nye ejeres ekspansionsstrategi udelukkende med fokus på produktion af biogas. 

- Vi ser købet som en markant styrkelse af Energi Fyns position som energiselskab. Det er Energi Fyns strategi at skabe vækst gennem konsolidering, suppleret med udvikling af nye og eksisterende forretningsområder, udtaler Søren Thorsager, bestyrelsesformand i Energi Fyn. 

- Vi arbejder hele tiden på at blive endnu bedre, styrke vores kundefokus og have en konkurrencedygtig produktportefølje, så da denne mulighed opstod, var vi naturligvis interesseret i kunderne i Nature Energy. Som fynsk selskab glæder det os, at vi kan konsolidere rollen som den fynske gasleverandør og ikke mindst, at vi kan fastholde arbejdspladserne på Fyn, udtaler Bent Agerholm, adm. direktør i Energi Fyn.

Energi Fyn ser frem til at tage imod de nye medarbejdere fra Nature Energy:

- Der er ingen tvivl om, at medarbejderne fra Nature Energy vil styrke kompetencerne i vores organisation i forhold til salg af gas. Hos Energi Fyn lægger vi vægt på, at den større kritiske masse betyder, at vi får bedre mulighed for at servicere og rådgive kunden på den bedst mulige måde på tværs af energiarter og dermed får mulighed for at tilbyde kunderne mere konkurrencedygtige produkter, udtaler Bent Agerholm.

Med salget til Energi Fyn fortsætter en historisk epoke for tusindvis af fynboer, som også i fremtiden kan få deres gas leveret af et fynsk selskab:
 
- Vi er meget glade for, at det netop er Energi Fyn, som i fremtiden skal levere gas til de fynske gaskunder. Vi har leveret gassen siden 1979, og det har været vigtigt for os, at de fynske gaskunder også i fremtiden er i trygge hænder. Det er de i hænderne på Energi Fyn, udtaler Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy. 

Velkommen til kunderne fra Nature Energy

Hos Energi Fyn ser vi meget frem til at byde kunderne fra Nature Energy velkommen hos Energi Fyn. Frem til konkurrencemyndighedernes godkendelse af handlen vil samtlige kunder fortsat være kunder hos Nature Energy. Alle kunder bibeholder deres nuværende aftale. Når konkurrencemyndighederne har godkendt handlen, vil vi sende yderligere information ud til alle kunder.