Navigation Søgning

Fynboernes energiselskab

25. april 2018

Energi Fyn holdt den 25. april 2018 ordinært repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet har godkendte selskabets årsrapport 2017. Energi Fyn fortsætter den positive og sunde resultatudvikling og står dermed stærkt som fynboernes energiselskab.

 

Energi Fyn-koncernens samlede regnskabsresultat udviser et overskud før skat på 153 mio. kroner og på 126 mio. kroner efter skat og minoritetsinteresser. Årets resultat ligger over sidste års resultat og anses som værende tilfredsstillende.

- 2017 har på mange områder været et positivt år for Energi Fyn. Efter flere år med ændringer på elmarkedet og konsolideringer har vi i 2017 haft fokus på at strømline koncernen og styrke dialogen med vores kunder og andelshavere. Vi har investeret i koncernens udvikling, og vi har en klar position i energisektoren som et af de betydende energiselskaber i Danmark, siger adm. direktør Bent Agerholm.  

Øget fokus på den grønne omstilling

I 2017 har Energi Fyn udvidet sine aktiviteter på vindmølleområdet betragteligt. Koncernen har købt flere nye vindmøller og 2017 blev også året, hvor Energi Fyn påbegyndte byggeriet af de tre vindmøller på LINDØ port of ODENSE. Energi Fyn har således i dag 23 vindmøller, der i et normalt vindår vil have en forventet årlig produktion på cirka 200 mio. kWh, hvilket svarer til det forventede årlige elforbrug i cirka 50.000 husstande.

Kunderne i fokus

Udover at fokus har været på den fynske konsolidering, så har Energi Fyn og branchen som helhed også i 2016 haft fokus på at implementere en ny markedsmodel på elmarkedet - den såkaldte engrosmodel - som betyder, at kunderne nu kun har ét kontaktpunkt, nemlig til deres el-leverandør. 

- Med engrosmodellens implementering er konkurrencesituationen på elmarkedet blevet skærpet, og med det afsæt har vi i årets løb styrket vores dialog med og synlighed over for kunderne. Som fynboernes energiselskab er det helt afgørende, at vi er der for vores kunder, at de er tilfredse med os som energiselskab og ikke mindst, at de er tilfredse med den service og rådgivning, vi yder, fortæller Bent Agerholm, og tilføjer, at en ny landsdækkende undersøgelse i slutningen af 2016 viste, at Energi Fyn har de mest tilfredse elkunder i den danske elsektor. Den tillid vil vi gøre alt, hvad vi kan for at leve op til fremadrettet, slutter Bent Agerholm.

At sikre en god og troværdig dialog med kunderne er ikke kun et omdrejningspunkt, når det gælder køb af strøm. Det gælder også, når der udrulles fiber rundt om på Fyn, ved spørgsmål til regningen, når elmåleren skal udskiftes, eller når nye kunder etablerer sig i det fynske - som det blandt andet har været tilfældet med Facebook. Energi Fyn er fynboernes energiselskab.

Se Energi Fyns Årsrapport 2017