Navigation Søgning

Energi Fyn og Carl Hansen & Søn indgår Energi- og klimapartnerskab

24. september 2018

Energi Fyn og Carl Hansen & Søn har indgået et Energi- og klimapartnerskab, der skal nedbringe Carl Hansen & Søns energiforbrug til gavn for både klimaet, bundlinjen og en grønnere profil.

Sidste år flyttede Carl Hansen & Søn deres produktion fra Aarup til Gelsted. Inden maskinerne rykkede ind, blev de tomme lokaler isoleret, renoveret og sat i stand for knap 100 millioner kroner. Men der er fortsat et stort potentiale i forhold til at nedbringe møbelvirksomhedens energiforbrug, derfor har Carl Hansen & Søn valgt at indgå et Energi - og klimapartnerskab med Energi Fyn.

- Hensynet til klimaet har altid haft en central rolle i vores udvikling af både produkter og møbelproduktion. Carl Hansen & Søn fremstiller overvejende i dansk træ og maskiner, lys og udsugning er indkøbt med klimahensyn, som et af de parametre, virksomhedens ledelse har haft i tankerne ved flytningen til Gelsted, udtaler adm. direktør Knud Erik Hansen, Carl Hansen & Søn. 

Det omtalte energi- og klimapartnerskab understøtter Carl Hansen & Søns tiltag inden for området og vil dermed sikre, at møbelproducenten forbliver i front – også når det gælder bæredygtig udvikling. 

Knud Erik Hansen uddyber: 
-Det er også vores håb, at borgerne i Gelsted vil hilse samarbejdet velkommen, da det ligeledes betyder en besparelse på det årlige varmeregnskab for hver enkelt husstand i byen, der har fjernvarme. Desuden håber vi, at vi vil kunne finde sammen om flere bæredygtige tiltag i fremtiden til gavn for alle.

Carl Hansen & Søns energiforbrug kortlægges

Hos Energi Fyn glæder det energisparechef Henning Rask, at Carl Hansen & Søn kan se en fordel i at indgå et Energi- og klimapartnerskab med Energi Fyn.

- En af de store fordele ved et Energi- og klimapartnerskab er, at vi yder totalrådgivning og kommer hele vejen rundt. Vi ser samlet på hele virksomheden ved både at give et detaljeret overblik over energiforbruget, hjælpe med at lokalisere rentable projekter samt rådgive om indkøb af energi, forklarer Henning Rask.

Indledningsvis laver Energi Fyn et energisyn hos Carl Hansen & Søn. Her kortlægges virksomhedens energiforbrug og mulighederne for energibesparelser identificeres. 

Energisynet giver et komplet overblik over, hvor energien i virksomheden anvendes, og hvor der er besparelsesmuligheder. Mulighederne belyses og prioriteres i forhold til økonomi, rentabilitet og energitilskud. Desuden giver energisynet virksomheden viden omkring uhensigtsmæssigt energiforbrug, og hvad der kan gøres ved det. Energisynet vil efterfølgende fungere som springbræt i forhold til at udarbejde en strategi for det videre arbejde, forklarer Henning Rask.

Godt på vej

Carl Hansen & Søn indgik i foråret en aftale med Gelsted Fjernvarme, som betyder, at savsmuld, spåner og fils fra møbelproduktionen fremover vil blive brugt til fjernvarme, og Carl Hansen & Søn kan afskaffe deres stokerfyr og gå over til fjernvarme. 

Fra midten af april og frem til udgangen af september vil Gelsted by - inklusive Carl Hansen & Søn - blive varmet op af spåner og fils fra produktionen. Forventningen er, at konverteringen til fjernvarme vil betyde en årlig energibesparelse på 750.000 kWh. Udover den store besparelse giver omlægningen også Carl Hansen & Søn et energitilskud.

Om Energi- og klimapartnerskab

Et Energi- og klimapartnerskab er et flerårigt samarbejde mellem en virksomhed og Energi Fyn. Formålet er at nedbringe virksomhedens energiforbrug til gavn for både klimaet og bundlinjen. I den første indledende fase vurderes potentialet for samarbejdet. Der gennemføres en kortlægning af virksomhedens energiforbrug, hvilket senere skal danne grundlag for udarbejdelse af en strategi for reduktionen af virksomhedens klimaaftryk. Strategien omsættes i konkrete handlingsplaner. Et partnerskab har normalt en løbetid på 3-5 år.

Energi Fyns mål er at indgå Energi- og klimapartnerskaber med flere fynske virksomheder og dermed få flere virksomheder til at sætte fokus på deres klimaindsats.

Læs mere om Energi- og klimapartnerskab