Navigation Søgning

Kamp om pladserne i Energi Fyns repræsentantskab

20. september 2018

132 andelshavere skal kæmpe om 90 pladser i Energi Fyns repræsentantskab. Den store interesse betyder, at der bliver valg i alle fem valgområder.

Der bliver rift om pladserne i Energi Fyns repræsentantskab. Det står klart, efter at fristen for at stille op som kandidat udløb søndag den 16. september. 132 kandidater har valgt at stille op og skal nu kæmpe om de 90 pladser i Energi Fyns repræsentantskab og dermed om muligheden for at påvirke udviklingen i energikoncernen. 
 
- Det er glædeligt, at så mange fynboer viser interesse for Energi Fyn og ønsker at stille op til repræsentantskabet. Det er afgørende for Energi Fyn, at andelshaverne engagerer sig og ønsker at være med til at sikre, at vi også i fremtiden skaber værdi og bidrager til udviklingen på Fyn, siger Søren Thorsager, bestyrelsesformand hos Energi Fyn.  
 
De 132 kandidater kan ses på Energi Fyns hjemmeside, hvor der er en præsentation af dem, og hvorfor de har valgt at stille op. 

Energi Fyns øverste myndighed

Repræsentantskabet er Energi Fyns øverste myndighed, der på vegne af alle andelshavere er med til at sætte retningen for Energi Fyns udvikling og fremtid. Energi Fyns forsyningsområde er delt i fem valgområder. I hvert område skal der vælges mellem 17 og 19 repræsentanter.  
 
Især i valgområde 4, der dækker Odense M, Odense SV, Odense S og Odense SØ bliver der kamp om pladserne. Her skal 37 kandidater kæmpe om 18 pladser. 
 
- Det er positivt, at der bliver valg i alle valgområder, og at antallet af kandidater er så stort, siger Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn. 
 
Bent Agerholm glæder sig også over, at der er flere kandidater fra de områder, som ikke hidtil har været en del af Energi Fyns forsyningsområde. 
 
-  På et tidspunkt så det ud til, at det var vanskeligt at engagere folk fra Faaborg, som tidligere har hørt til et kommunalt selskab, men i de sidste dage af opstillingsperioden har flere kandidater fra området valgt at stille op, og antallet af kandidater er endt med at svare til antallet i tilsvarende områder, fortæller Bent Agerholm. 

Fynboerne skal til stemmeurnerne 

Afstemningsperioden løber fra den 15. oktober til den 31. oktober. Her har 200.000 andelshavere mulighed for at stemme på en kandidat i deres valgområde. Hos Energi Fyn håber man, at mange andelshavere vil bruge deres stemme og sætte kryds ved netop den kandidat, som de mener kan bidrage til Energi Fyns udvikling.    
 
- Jeg vil gerne opfordre fynboerne til at stemme til repræsentantskabsvalget. Andelstanken handler om at eje, drive og udvikle noget i fællesskab, og den grundlæggende tanke er, at et stærkt fællesskab giver de bedste muligheder for udvikling og fremdrift. Hvis vi skal holde fast i andelstanken, kræver det, at vi fortsat har motiverede og engagerede andelshavere, der involverer sig og deltager, slutter Søren Thorsager. 

Om valget

  • Energi Fyn er et andelsselskab ejet af mere end 200.000 private husstande og virksomheder på Fyn.
  • Man er andelshaver hos Energi Fyn, hvis man bor i Energi Fyns forsyningsområde og har en elinstallation.
  • Valget til Energi Fyns repræsentantskab finder sted fra den 15. oktober til den 31. oktober.
  • De opstillede kandidater kan ses her. Alle andelshavere modtager information om valget samt en unik valgkode med posten.
  • Energi Fyns nye repræsentantskab tiltræder den 1. januar 2019 og vælger Energi Fyns bestyrelse på et repræsentantskabsmøde i april 2019.

Læs mere om repræsentantskabsvalget