Navigation Søgning

Har du styr på dit varmeanlæg?

16. november 2018

I mange husstande er varmeregningen en af de større udgiftsposter. Det kan derfor godt betale sig at holde øje med sit varmeanlæg og jævnligt få det gennemgået og vedligeholdt.

Olie- og naturgas

Opvarmer du din bolig med et olie- eller naturgasfyr, er der ingen regler for, hvor tit fyret skal tjekkes, men det er en god idé at få det efterset regelmæssigt blandt andet af sikkerhedshensyn. Er gas- eller oliefyret mere end 15 år gammelt, bør du skifte det ud med en ny, kondenserende model.

Undersøg eventuelt mulighederne for en varmepumpe. Der kan være store besparelser. Du kan få et vejledende billede af de økonomiske fordele her.

Vi tilbyder en serviceaftale, som sikrer dig, at dit gasfyr er indstillet korrekt, og eventuelle fejl rettes eller repareres i tide, så du undgår ubehagelige overraskelser, og dit fyr kun bruger den gas, der er nødvendig. Skulle fyret alligevel gå i stå en dag, er to udkald om året af en vvs-montør inkluderet i serviceaftalen - også hvis det skulle ske juleaften.

Du kan læse mere om serviceaftalen her

Vedligeholdelse af varmepumpe

Har du jordvarme, er det lovpligtigt, at anlægget efterses mindst en gang om året af en certificeret montør. En luft/vand varmepumpe skal også efterses en gang om året. Indeholder varmepumpen mere end 2,5 kg kølemiddel, skal eftersynet udføres af en certificeret montør fra et kølefirma.

Pillefyr

Varmer du din bolig op med et pillefyr, er der penge at spare på varmeregningen, hvis du sørger for at rense det for aske og slagger med jævne mellemrum. Bolius har lavet en guide til, hvordan du renser dit pillefyr. 

Fjernvarme

Over 60 procent af de danske boliger får eller kan få deres varme via fjernvarme. Sammen med varmepumper er fjernvarme den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte også den billigste måde at opvarme sit hus på. 

Har du fjernvarme, afregnes du efter den varme, som du tager ud af fjernvarmevandet. Det betyder, at det er temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af din bolig, som du afregnes efter. Derudover betaler du et transportbidrag for den mængde af fjernvarmevand, der løber igennem dit anlæg. Det betyder, at jo større mængde vand, der skal til for at opvarme dit hjem og dit brugsvand, jo større bliver din varmeregning. Derfor er der penge at spare ved at udnytte varmen i dit fjernvarmevand bedst muligt. Jo bedre din afkøling af fjernvarmevandet er, jo mere varme får du for pengene. 

En god afkøling ligger i årsgennemsnit på 30 grader eller derover. Du holder øje med afkølingen ved at aflæse fjernvarmemåleren jævnligt og sammenligne dit forbrug i enten gigajoule (GJ) eller megawatt-timer (MWh) med dit forbrug af kubikmeter fjernvarmevand (m³). Har du fjernvarme fra Fjernvarme Fyn, kan du følge dit forbrug i vores app. Her kan du også følge afkølingen. 

Du kan sikre en stabil drift af dit fjernvarmeanlæg ved at få det tjekket regelmæssigt af en fagmand. Nogle fjernvarmeselskaber tilbyder denne service som en del af deres ydelser. Spørg hos dit selskab.

sparenergi.dk kan du finde en guide til, hvordan du tjekker dit varmeanlæg, så du sikrer dig, at det kører så effektivt som muligt.