Navigation Søgning

Status på Energi Fyns vindmølleprojekt på Lindøs nye havneterminal

Energi Fyn har indgået aftale med Lindø port of Odense om, at de tre vindmøller på Lindøs nye havneterminal kan opføres på de placeringer, som politikerne i Kerteminde Byråd allerede har godkendt, og som er fastlagt i VVM-tilladelsen.

Energi Fyn arbejder på at indsende en byggeansøgning til Kerteminde Kommune. Inden Energi Fyn kan ansøge om en byggetilladelse, skal der foretages forskellige tekniske undersøgelser herunder boreprøver og fundamentdesign. Desuden skal byggeansøgningen indeholde konkret information om vindmølletype. 

For nuværende har Energi Fyn ikke yderligere kommentarer, da vi forhandler med de forskellige leverandører.